Hội nghị Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 7

18:17 | 30/03/2021

Ngày 30/3/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMGM) lần thứ 7 và Phiên họp giữa các Thống đốc NHTW, Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các tổ chức quốc tế. Đây là các sự kiện cấp lãnh đạo NHTW và Bộ Tài chính ASEAN quan trọng nhất được tổ chức hàng năm.

hoi nghi thong doc nhtw va bo truong tai chinh asean afmgm lan thu 7 NHNN tham dự cuộc họp trực tuyến giữa Phó Thống đốc NHTW và Thứ trưởng Tài chính ASEAN với Bộ Tài chính Hoa Kỳ
hoi nghi thong doc nhtw va bo truong tai chinh asean afmgm lan thu 7 Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 16
hoi nghi thong doc nhtw va bo truong tai chinh asean afmgm lan thu 7
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị AFMGM lần thứ 7

Các hội nghị có sự tham dự của các Thống đốc NHTW, Bộ trưởng Tài chính, đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB), Cơ quan Giám sát Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), Ngân hàng Thế giới (WB), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC), Hội đồng kinh doanh Châu Âu – ASEAN (EU-ABC) và Hội đồng kinh doanh ASEAN (ABAC). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội nghị AFMGM năm nay tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, nước Chủ tịch ASEAN 2021 – Brunei trình bày về ưu tiên hợp tác trong năm 2021: “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng” (We care, We prepare, We prosper). Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Brunei (AMBD) và Bộ Tài chính Brunei lựa chọn 03 nội dung ưu tiên, bao gồm: Phục hồi, Số hóa, Bền vững (Recovery, Digitalization, Sustainability).

Để thực hiện được 03 nội dung nêu trên, Brunei dự kiến sẽ đẩy mạnh phối hợp với các quốc gia ASEAN trong lĩnh vực số hóa dịch vụ tài chính, tăng cường hội nhập khu vực tài chính, nâng cao tính kết nối, phát triển bền vững và ổn định khu vực tài chính, đa dạng hóa các quy định an toàn vĩ mô…

Về kinh tế vĩ mô, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính khu vực ASEAN dành thời gian thảo luận và đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ và khu vực ngân hàng của từng quốc gia cũng như trong khu vực cũng như tiến trình hội nhập lĩnh vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng trong năm 2020. Kinh tế khu vực năm 2020 tăng trưởng âm ở mức 3.4% do các tác động của dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, các NHTW và Bộ Tài chính ASEAN đã tiến hành hàng loạt các biện pháp chính sách vĩ mô đồng bộ và kịp thời, song song với đó là tích cực xây dựng cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và điều hành chính sách trong khu vực để giảm thiểu tác động đối với người dân và nền kinh tế cũng như hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Theo dự báo của IMF, kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào năm 2021 và 2022, đạt mức tăng trưởng dự kiến ở mức 5.5% và 4.2%. Đối với khu vực ASEAN, AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 4.9% trong năm 2021 và 5.7% trong năm 2022, phản ánh kỳ vọng của các tổ chức tài chính quốc tế vào hiệu quả tích cực của vắc xin và các chính sách hỗ trợ của chính phủ các nước. WB nhận định mức độ phục hồi các quốc gia trong khu vực là khác nhau, trong đó, Trung Quốc và Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong năm 2021, lần lượt đạt 9.1% và 6.6%, các quốc gia ASEAN còn lại sẽ đạt mức tăng trưởng gần tương đương so với thời điểm trước dịch bệnh. Các tổ chức quốc tế có chung nhận định về việc một số lĩnh vực chưa thể phục hồi trong ngắn hạn cho tới năm 2023 đặc biệt là ngành dịch vụ, du lịch…

Tại Hội nghị, các tổ chức quốc tế cũng chia sẻ quan điểm về triển vọng hồi phục kinh tế và tăng trưởng bền vững. Đối với nội dung tăng trưởng bền vững, WB cho rằng các quốc gia ASEAN cần xây dựng một khuôn khổ phục hồi kinh tế toàn diện và nâng cao khả năng chống chịu trên nền tảng “Xanh và Bền vững”. Để thực hiện được khuôn khổ này, các nước cần có các giải pháp đồng bộ và có tính hệ thống hóa. WB nhấn mạnh đầu tư con người là yếu tố căn bản giúp cho quá trình phục hồi bền vững.

Kết thúc phiên thảo luận Đồng Chủ trì kết luận các Thống đốc đã chia sẻ những quan điểm tương đồng về các biện pháp cần thực thi trong quá trình phục hồi kinh tế, bao gồm: (i) Về kinh tế: Ngoài các các vấn đề kinh tế truyền thống, các bên đều cho rằng phát triển nền kinh tế số là cần thiết. Trước mắt các nước cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối số; (ii) Con người: Cần tập trung các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là tăng cường tiêm vắc xin trên diện rộng cho các đối tượng dễ bị tổn thương; (iii) Tăng trưởng bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường (Green Recovery).

hoi nghi thong doc nhtw va bo truong tai chinh asean afmgm lan thu 7
Đại diện ADB trình bày tại Phiên họp giữa các Thống đốc NHTW, Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các tổ chức quốc tế

Trong thời gian tới, các tổ chức quốc tế khuyến nghị các nước cần tiếp tục theo dõi một số rủi ro tiềm tàng như khả năng xảy ra các làn sóng dịch bệnh tiếp theo hoặc rủi ro trong thời điểm các Chính phủ thu hẹp/dừng các gói hỗ trợ tài chính, tín dụng cho nền kinh tế.

Về các nội dung hợp tác trong khuôn khổ tài chính - ngân hàng ASEAN năm 2021 và tiến trình hội nhập chung của lĩnh vực tài chính giữa các nước ASEAN tầm nhìn 2025, NHNN đánh giá cao các nỗ lực chung của các quốc gia thành viên cũng như kết quả đạt được trong triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra của từng Nhóm Công tác trong bối cảnh dịch bệnh Covid làm hạn chế các cuộc họp kỹ thuật truyền thống. Những nội dung này sẽ là cơ sở để hỗ trợ các quốc gia ASEAN đánh giá và xây dựng kế hoạch hội nhập chung cho khu vực trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tầm nhìn 2025 một cách hiệu quả và thiết thực.

Để đạt được mục tiêu về hội nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á (AEC) tầm nhìn năm 2025, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo các NHTW chỉ đạo các Nhóm Công tác tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của các sáng kiến nhằm góp phần đạt được mục tiêu tổng thể chung đã đề ra. Hội nghị đã thông qua một số sáng kiến hợp tác quan trọng trong tiến trình tiền tệ - ngân hàng, làm cơ sở tiếp tục triển khai các hoạt động trong thời gian tới, bao gồm:

Sáng kiến các nguyên tắc ngân hàng bền vững ASEAN là sáng kiến do NHNN khởi xướng trong kênh hợp tác ngân hàng, được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ tài chính bền vững hiện nay trên thế giới, có tính thống nhất với kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị của báo cáo nghiên cứu của ASEAN về rủi ro khí hậu và môi trường hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững. Nội dung sáng kiến có các chính sách mang tính định hướng và cam kết của các quốc gia ASEAN nhằm thúc đẩy phát triển ngân hàng bền vững trong khu vực. Tại Hội nghị Thống đốc NHTW ASEAN, các Thống đốc đánh giá cao nội dung, mục tiêu của sáng kiến và đề nghị cấp kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu để đưa vào cơ chế hợp tác chung về tài chính bền vững ASEAN.

Cơ chế phối hợp tài chính bền vững ASEAN được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN trong năm 2020 nhằm đưa ra một cơ chế phối hợp tổng thể về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trong tiến trình hợp tác tài chính – ngân hàng ASEAN. Sáng kiến được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa các nhóm công tác thị trường tài chính (Nhóm Công tác phát triển thị trường vốn (WC-CMD), Diễn đàn bảo hiểm ASEAN (ACMF), Hội nghị Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM)) và Ủy ban cấp cao về Hội nhập ngân hàng ASEAN (SLC) cùng sự tham gia của các NHTM, nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sáng kiến được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh tại các quốc gia thành viên. Nội dung này sẽ được trình bày tại Hội nghị Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) vào tháng 11/2021.

hoi nghi thong doc nhtw va bo truong tai chinh asean afmgm lan thu 7
Hình ảnh các đại biểu tham dự Phiên họp giữa các Thống đốc NHTW, Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các tổ chức quốc tế

Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm chính sách của Nhóm Công tác về Tự do hóa tài khoản vốn (CAL): Đây là tài liệu tổng hợp kinh nghiệm của các nước ASEAN, được xây dựng để phục vụ các mục tiêu chung, bao gồm: (i) Quan điểm của các nước ASEAN về việc xây dựng các biện pháp kinh tế vĩ mô, tài chính và dòng vốn để hỗ trợ ổn định tài chính và ổn định giá cả; (ii) Bổ trợ Khuôn khổ tích hợp chính sách của IMF để đưa ra các luận điểm đối với Báo cáo rà soát về tự do hóa và quản lý dòng vốn vào năm 2021 của IMF; (iii) Cung cấp thông tin cập nhật sau khi Báo cáo CAL được ban hành vào năm 2019, đặc biệt là khi đối mặt với những thách thức mới bao gồm đại dịch COVID-19.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN cũng đã dành thời gian làm việc và lắng nghe Hội động kinh doanh ASEAN (ABAC), Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ (US-ABC) và Hội đồng kinh doanh châu Âu (EU-ABC) về nội dung liên quan đến tăng trưởng bền vững, hạn chế rủi ro thiên tai, một số giải pháp chuyển đổi sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo… Các Hội động kinh doanh bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch thành lập cơ chế hợp tác chung của lĩnh vực tài chính – ngân hàng ASEAN hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Một số giải pháp được đề xuất tại Hội nghị, bao gồm: Dành thêm ngân sách cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ xanh, nông nghiệp xanh; Xây dựng cơ chế thuế phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo; Xây dựng cơ chế phối hợp trong khu vực xử lý các vấn đề về khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tại Hội nghị, NHNN ghi nhận các thành tích tích cực đạt được trong khuôn khổ hợp tác ngân hàng tài chính ASEAN và cam kết sẽ muốn tiếp tục đóng góp vào tiến trình phát triển chung của khuôn khổ hợp tác ASEAN trong năm 2021 nhằm khôi phục kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng như tăng cường, nâng cao hình ảnh của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn trên toàn thế giới trong giai đoạn “bình thương mới”.

Hội nghị Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 8 năm 2022 sẽ được tổ chức tại Campuchia.

PV

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.200 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.950 23.190 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.939 23.199 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.730 22.940 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.950 23.160 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.960 23.160 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.980 23.200 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.934 23.185 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.990 23.190 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.010 23.190 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
60.750
61.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
60.750
61.450
Vàng SJC 5c
60.750
61.470
Vàng nhẫn 9999
51.700
52.400
Vàng nữ trang 9999
51.400
52.100