Khi tín dụng chính sách tiếp sức cho xây dựng nông thôn mới

08:20 | 11/09/2019

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ nhiều năm qua đã trở thành công cụ trợ lực chính trực tiếp cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (MTQG).

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc với  tỉnh Đắk Lắk

Khi chính quyền và NHCSXH cùng chung tay giảm nghèo

Theo dọc con đường bê tông phẳng lỳ lên giữa bạt ngàn màu xanh của cà phê, hồ tiêu, ca cao, chúng tôi cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG do Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn về thăm xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn. Đã không còn màu khói xám bao phủ vởn quanh vùng đất vốn là nơi nghề đốt than phát triển những năm trước thay vào đó là những nghề mới được người dân chuyển đổi với sự trợ lực của nguồn vốn chính sách xã hội, thậm chí “làm dày” thêm thương hiệu bánh tráng Nhơn Hòa của vùng đất này. Như gia đình anh Trương Thạch Thảo ở thôn 7, xã Ea Bar từ 50 triệu đồng nguồn vốn vay ưu đãi chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn để mua thiết bị làm bánh tráng nên giờ đã có của ăn của để.

Chủ tịch UBND xã Ea Bar Y Sen Kbuôr, cho biết, với 3.669 hộ/17.718 khẩu, trong đó hộ DTTS chiếm 36% đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu, vì vậy xã đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể.

Đặc biệt, trước thực tế 726 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,52%; hộ cận nghèo 486 hộ, chiếm tỷ lệ 13,74% giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay đẩy mạnh hoạt động cho vay tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống sớm thoát nghèo bền vững. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn xã đạt gần 12 tỷ đồng; số hộ vay vốn 391 hộ. Dư nợ đến 30/6/2019 đạt gần 52 tỷ đồng với 1.864 hộ vay còn dư nợ.

Đoàn công tác thăm mô hình gia đình anh Trương Thạch Thảo ở thôn 7, xã Ea Bar làm nghề bánh tráng

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các hội, đoàn thể xã Ea Bar trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã trong công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

Hiệu ứng từ nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách xã hội đã thẩm thấu vào đời sống, để từ đó đưa hộ nghèo cuối năm 2018 còn 441 hộ, chiếm tỷ lệ 12,02% giảm 285 hộ. Tính đến ngày 15/6/2019, xã Ea Bar đã đạt 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Trường học, hộ nghèo, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, UBND, hội, đoàn thể xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ea Bar cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. “Các cấp chính quyền, các Ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các các chương trình, dự án để nhân dân được tiếp cận với các chính sách như vay vốn ưu đãi, tín dụng chính sách của NHCSXH, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động, y tế, giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đạt hiệu quả cao”, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chỉ đạo. Để hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, ngay tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc cũng đã chấp thuận bổ sung thêm 3 tỷ đồng cho xã để cho vay nước sạch, giải quyết việc làm và hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn.

Không để lọt hộ đủ điều kiện có nhu cầu vay

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai khoa học 2 Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 cùng với trợ lực của tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cho biết, trong thời gian qua UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về thực hiện các Chương trình MTQG; ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh. Việc ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn đã góp phần gia tăng hiệu quả thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong các cấp, các ngành và người dân.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo

Mặc dù ngân sách tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh cũng đã ưu tiên bố trí nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, với tổng số dư đến nay đạt hơn 220 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với năm 2018, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Nguyên, và xếp thứ 13 toàn quốc về nguồn vốn ủy thác địa phương, với 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã quan tâm dành nguồn vốn ngân sách thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

“Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tạo lập nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách Trung ương còn hạn hẹp”, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh và thay mặt NHCSXH cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chi nhánh tỉnh, đặc biệt là công tác tạo lập nguồn vốn để bổ sung nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nhìn lại năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã cho vay hơn 94 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại đạt 2.700 tỷ đồng. Cùng với quy trình, thủ tục cho vay được thiết kế đơn giản, phù hợp với trình độ của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến ngày 31/8/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.723 tỷ đồng, tăng 354 tỷ đồng (+8,1%) so với năm 2018 (trong đó, dư nợ là hộ DTTS đạt 1.686 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35,7%/tổng dư nợ; dư nợ tại 02 huyện nghèo là 713 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15,1%/tổng dư nợ).

Trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 3,7 nghìn lao động; giúp 76 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 1,2 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 40 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống,... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Những kết quả này đã góp phần đưa toàn tỉnh Đắk Lắk đến cuối năm 2018, có 43/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khẳng định giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề xuất một số nội dung mà tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó cần tăng cường huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa huy động nội lực nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo... Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo, xã xây dựng nông thôn mới.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG cũng đề nghị địa phương cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội tại các huyện, thành phố, các xã, thị trấn; đảm bảo 100% hộ gia đình người nghèo được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước; Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

“Về các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn, với cương vị là Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, tôi ghi nhận và sẽ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng hợp trả lời”, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG - Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết.

Nằm trong chương trình công tác, Công đoàn NHCSXH đã hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Ea Bar để đầu tư mua sắm thiết bị xét nghiệm ký sinh trùng; Hỗ trợ trường Tiểu học Nguyễn Huệ để đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới; Đồng thời, trao tặng 23 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bar.

Bài và ảnh Việt Hải

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.940 24.250 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.918 24.218 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.880 24.180 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.900 24.220 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.800 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.905 24.455 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.908 24.210 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.810 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.970 24.260 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.250
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.250
67.050
Vàng SJC 5c
66.250
67.070
Vàng nhẫn 9999
53.250
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.050
53.850