Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thi hành án dân sự liên quan đến xử lý TSBĐ của các TCTD

14:00 | 13/12/2016 Quyền xử lý TSBĐ của các TCTD
aa
Trong những năm gần đây, công tác xử lý thu hồi nợ của Vietcombank đã được đẩy mạnh, từ đó việc xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) thông qua khởi kiện, yêu cầu thi hành án tại Vietcombank đã tăng lên đáng kể. 
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thi hành án dân sự liên quan đến xử lý TSBĐ của các TCTD
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Vietcombank đánh giá đây chỉ là biện pháp cuối cùng, “bất đắc dĩ” để xử lý nợ khi khách hàng chống đối, bất hợp tác. Theo thống kê của Vietcombank trong năm 2016 tại các Chi nhánhVietcombank, thời gian Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) các cấp xử lý TSBĐ thu hồi nợ cho Vietcombank đối với các loại TSBĐ phổ biến như sau:

- TSBĐ là nhà ở: 35% tổng số vụ việc mất trung bình trên 24 tháng để xử lý.

- TSBĐ là phương tiện giao thông vận tải: 28% tổng số vụ việc mất trung bình trên 24 tháng để xử lý;

- TSBĐ là máy móc thiết bị: 33% tổng số vụ việc mất trung bình trên 24 tháng để xử lý;

Đặc thù có những vụ việc thi hành án trải qua gần 30 lần giảm giá với thời gian xử lý lên tới 5 năm. Quá trình thực hiện thi hành bản án còn nhiều bất cập, thời gian thi hành án lâu không chỉ gây tốn kém chi phí, mà còn kéo dài thời gian thu nợ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Trong quá thu hồi nợ thông qua khởi kiện, yêu cầu thi hành án xử lý tài sản bảo đảm, Vietcombank gặp một số khó khăn vướng mắc sau:

1. Khó khăn khi TSBĐ tại Bản án và thực tế không thống nhất hoặc không rõ ràng:

Một số trường hợp, TSBĐ tại bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật không giống như được mô tả trên giấy tờ đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng hoặc không giống tình trạng tài sản trên thực tế (ví dụ: diện tích đất nhỏ hoặc lớn hơn thực tế; trên đất chỉ có nhà ở cấp 4, không phải là nhà ở kiên cố; TSBĐ chỉ là quyền sử dụng đất nhưng thực tế trên đất lại có công trình xây dựng nhà ở...). Vì vậy, Cơ quan THADS đã phải yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định của Tòa án gây thêm sự chậm trễ trong việc thi hành án.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục kê biên tài sản, việc phối hợp, tổ chức thực hiện các công việc như đo vẽ, xác định hiện trạng tài sản (ranh giới, tranh chấp, quy hoạch...) giữa Cơ quan THADS với các cơ quan, ban ngành tại địa phương liên quan (như Tài nguyên môi trường, quy hoạch kiến trúc, điện lực, thuế...) còn chưa tốt dẫn đến vụ việc bị kéo dài gây thiệt hại cho cả người được thi hành án và người phải thi hành án.

2. Việc ủy quyền xác minh, ủy thác thi hành án còn bất cập:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, đã khắc phục được nhiều bất cập, vướng mắc sau 06 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Một trong số đó là quy định về việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự là trách nhiệm của chấp hành viên (sửa đổi Khoản 1 Điều 44 về xác minh điều kiện thi hành án).

Trường hợp cần làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, nơi làm việc, trụ sở của người phải thi hành án hoặc các thông tin khác liên quan đến việc thi hành án thì Thủ trưởng Cơ quan THADS có thể ủy quyền xác minh cho Cơ quan THADS nơi có thông tin trên (Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

Cũng tương tự là trường hợp về ủy thác thi hành án: Thủ trưởng Cơ quan THADS phải ủy thác thi hành án cho cơ quan THADS nơi người phải thi hành án có tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; đối với loại tài sản khác thì có thể ủy thác cho cơ quan THADS nơi có tài sản tổ chức thi hành (Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP).

Tuy nhiên trong thực tế việc ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án và ủy thác thi hành án giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương không trong cùng địa giới hành chính một tỉnh/thành phố mất rất nhiều thời gian. Trong khi việc nhận TSBĐ là các bất động sản tại các địa phương khác nhau là tương đối phổ biến đối với các TCTD trong đó có Vietcombank. Cá biệt có những trường hợp việc chuyển đi chuyển lại giữa cơ quan thi hành án các địa phương kéo dài từ 1-2 năm mà vẫn chưa thể kê biên và xử lý được tài sản.

3. Cơ quan THADS không tuân thủ thời hạn thực hiện cưỡng chế kê biên, bán đấu giá TSBĐ để thu hồi nợ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 45, khoản 1 Điều 46 Luật THADS, sau khi hết thời hạn 15 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được sự thông báo hợp lệ quyết định thi hành án) tự nguyện thi hành án, nếu có căn cứ xác minh người phải thi hành án có điều kiện thi hành mà không thi hành, thì TCTD có quyền đề nghị cơ quan THADS ra quyết định cưỡng chế thi hành án, tổ chức kê biên, bán đấu giá TSBĐ để thu hồi nợ. Tuy nhiên trên thực tế, thời hạn thực hiện cưỡng chế kê biên, bán đấu giá TSBĐ để thu hồi nợ của các cơ quan THADS thường vượt quá thời hạn này, khiến việc thi hành án bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi nợ của Vietcombank.

4. Nhiều trường hợp cơ quan thi hành án không thực sự quyết liệt trong quá trình thi hành bản án khi người phải thi hành án chây ỳ hoặc có mối “quan hệ” với chính quyền địa phương.

Một số trường hợp, do chủ tài sản có nhiều quan hệ với địa phương, hoặc chủ tài sản có “lịch sử” hay chống đối, khiếu nại các cơ quan ban ngành nên Cơ quan THADS “ngại” cưỡng chế thi hành án đối với các đối tượng này.

Người phải thi hành án thường tìm mọi cách để trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án, làm cho việc thi hành án trở lên khó khăn phức tạp. Một số trường hợp, người phải thi hành án dựa vào quan hệ “đặc biệt” với địa phương để gây sức ép lên cơ quan thi hành án, liên tục gửi các đơn khiếu nại “khống” tới các cơ quan ban ngành (Tòa án Nhân dân, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...), Điều này khiến Cơ quan THADS phải tốn rất nhiều thời gian để gửi các công văn, hồ sơ giải trình trước khi tiếp tục thi hành án, từ đó dẫn đến việc “ngại” không quyết liệt đẩy nhanh quá trình kê biên xử lý tài sản bảo đảm.

Hiện, Vietcombank hiện đang yêu cầu thi hành án đối với một trường hợp tại tỉnh Thái Bình, người phải thi hành án liên tục gửi các đơn khiếu nại, kiến nghị đến TAND tối cao, UBND tỉnh... nên cơ quan THADS đã phải tiến hành rất nhiều cuộc họp liên ngành để xin ý kiến chỉ đạo. Mặc dù cơ quan THADS đã ra quyết định thi hành bản án từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thể kê biên được TSBĐ.

5. Vướng mắc trong việc định giá TSBĐ, thuê tổ chức bán đấu giá TSBĐ:

Theo quy định, khi người được thi hành án và người phải thi hành án không thỏa thuận được đơn vị định giá TSBĐ và đơn vị đấu giá tài sản, chấp hành viên sẽ lựa chọn hai đơn vị này. Trường hợp này là chiếm đa số trong các vụ việc thi hành án do khi người phải thi hành án không hợp tác dẫn đến các TCTD mới phải khởi kiện ra TAND có thẩm quyền để yêu cầu thi hành án xử lý TSBĐ. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, đơn vị thẩm định giá thường định giá các TSBĐ cao hơn giá trị thị trường (do việc tính giá thẩm định căn cứ vào giá trị tài sản được thẩm định giá).

Việc định giá không sát giá trị thị trường khiến việc xử lý TSBĐ kéo dài. Ngoài ra, tại một số địa phương thực hiện bán đấu giá tái sản cũng phát sinh tiêu cực. Một số trường hợp cụ thể, khi cán bộ Vietcombank có nhu cầu mua TSBĐ được phát mại thông qua đơn vị bán đấu giá do Cơ quan THADS chỉ định cũng rất khó khăn, nếu không nhờ “can thiệp” thì không thể mua được hồ sơ. Điều này khiến cho giá bán tài sản bị giảm sút qua các lần giảm giá (mà người mua không thể mua được hồ sơ) gây thiệt hại cho cả người thi hành án và phải thi hành án.

6. Thủ tục giảm giá TSBĐ còn quá cứng nhắc, tốn nhiều thời gian

Theo quy định, trường hợp bán đấu giá TSBĐ không thành công, cơ quan THADS được quyết định giảm tối đa 10%. Tuy nhiên, khi TSBĐ được đưa ra trung tâm bán đấu giá công khai nhưng không thành công, Cơ quan THADS chỉ giảm giá TSBĐ từ 2 – 3% với lý do: không thể giảm giá quá nhiều vì ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ TSBĐ.

Tuy nhiên, thực tế giá trị TSBĐ được thị trường chấp nhận thấp hơn nhiều so với giá khởi điểm được đưa ra bán đấu giá, nên tiến độ bán TSBĐ rất chậm. Có trường hợp cá biệt tại một chi nhánh của Vietcombank, cơ quan THADS phải giảm giá gần 30 lần trong vòng 5 năm, mỗi lần chỉ giảm 2-3% thì mới bán đấu giá TSBĐ thành công. Việc giảm giá với bước giá quá nhỏ mà không phù hợp với thị trường chung ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người được thi hành án.

7. Vướng mắc về thủ tục, thứ tự xử lý TSBĐ khi thi hành án

Tại các bản án có hiệu lực pháp luật, TAND tuyên khi khách hàng không trả được nợ thì Vietcombank có quyền yêu cầu cơ quan THADS xử lý các TSBĐ. Khi Vietcombank gửi đơn yêu cầu THADS thì cũng yêu cầu thi hành án đồng thời các TSBĐ (bao gồm cả TSBĐ của bên nợ và TSBĐ thế chấp của bên thứ 3). Tuy nhiên, thực tế thi hành án, cơ quan THADS sẽ tiến hành xử lý các TSBĐ của bên nợ trước, sau khi xử lý hết TSBĐ của bên nợ thì mới xử lý các TSBĐ của bên thứ 3.

Một số trường hợp, quá trình xử lý tài sản của bên nợ gặp khó khăn, kéo dài, mặc dù giá trị TSBĐ thấp hơn nhiều so với dư nợ nhưng Cơ quan THADS vẫn không tiến hành kê biên, xử lý các TSBĐ của bên thứ 3. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án là Vietcombank.

Một số kiến nghị của Vietcombank:

Trong khuôn khổ thực hiện Quy chế phối hợp giữa NHNN và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Quốc hội và Chính phủ, Tổng cục THADS đã thành lập Tổ xử lý nợ xấu với nhiệm vụ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Trong thời gian qua, Vietcombank và Tổng cục THADS đã có nhiều buổi làm việc về công tác thi hành án dân sự tại các địa phương như: Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, An Giang... và thu được những kết quả khả quan. Từ đó, tiến độ xử lý nợ xấu qua thi hành án của Vietcombank trên một số địa bàn cũng đã được đẩy mạnh. Từ đó, Vietcombank đề nghị Tổng cục THADS tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa NHNN, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan để tìm giải pháp về cơ chế để xử lý tài sản.

Ngoài ra, Vietcombank đề nghị Tổng cục THADS tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc để áp dụng thống nhất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án cho các TCTD.

Đối với NHNN: Vietcombank đề nghị NHNN tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh NHNN tại các địa phương phối hợp với Cơ quan THADS địa phương tích cực triển khai Quy chế phối hợp giữa NHNN và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự nhằm đẩy nhanh các vụ án còn tồn đọng, góp phần thu hồi nợ cho các TCTD, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Vietcombank
Nguồn:

Các tin khác

Thực tiễn áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo quy định của bộ luật dân sự Nhật Bản

Thực tiễn áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo quy định của bộ luật dân sự Nhật Bản

Bảo lãnh bằng tài sản là hình thức áp dụng phổ biến ở Nhật Bản trong quan hệ tín dụng bên cạnh bảo lãnh bằng uy tín dễ dàng thực hiện. Trong bảo lãnh bằng tài sản, người bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện cam kết bảo lãnh khi người được bảo lãnh là con nợ không hoàn trả được khoản vay.
Vướng mắc của các TCTD trong hoạt động thu giữ TSBĐ để thu nợ

Vướng mắc của các TCTD trong hoạt động thu giữ TSBĐ để thu nợ 1

Mức độ ảnh hưởng nợ xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội và giải pháp xử lý nợ xấu vẫn đang là đề tài “nóng” của Chính phủ và các tổ chức tín dụng (TCTD). Nhận diện được tình hình, từ năm 2012 đến nay, Hội đồng quản trị Techcombank đã có những chính sách xử lý nợ rất quyết liệt: ngoài việc phối hợp với VAMC, quan trọng vẫn phải là các biện pháp tự xử lý nợ xấu. 
Pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của TCTD: Vai trò đối với DN và nền kinh tế

Pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của TCTD: Vai trò đối với DN và nền kinh tế

Các bất cập của hệ thống pháp luật và các vướng mắc nảy sinh trong việc thi hành các quy định pháp luật làm cho cơ chế bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của TCTD hoạt động kém hiệu quả...
Những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý TSBĐ của các khoản nợ xấu

Những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý TSBĐ của các khoản nợ xấu

Nhiều trường hợp chủ tài sản cố tình tạo tranh chấp dẫn đến việc Cơ quan thi hành án dân sự phải hướng dẫn các đương sự khởi kiện vụ án dân sự để giải quyết tranh chấp và việc thi hành án bị tạm hoãn
Đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật

Đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật

Xử lý TSBĐ của TCTD vốn đã khó, lại còn khó khăn hơn trong những trường hợp “đặc biệt”
Khó khăn vướng mắc khi TCTD xử lý tài sản bảo đảm

Khó khăn vướng mắc khi TCTD xử lý tài sản bảo đảm

Cần quy định chế tài rất cụ thể đối với việc chây ỳ, không bàn giao TSBĐ của bên thế chấp, bên quản lý tài sản đồng thời cho phép các cơ quan Thi hành án được tổ chức cưỡng chế bàn giao TSBĐ cho bên trúng đấu giá khi hoàn tất việc đấu giá tài sản theo quy định.
Các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm và kiến nghị

Các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm và kiến nghị

Các TCTD đối mặt với rủi ro mất TSBĐ nếu Tòa án có quan điểm Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản của bên thứ ba là không đúng quy định của Bộ luật Dân sự và tuyên hợp đồng này vô hiệu.
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Quy định tại Điều 20a Nghị định 163 gây khó khăn cho TCTD trong việc quản lý tài sản, tạo cơ hội cho bên bảo đảm thực hiện hành vi tẩu tán, chuyển nhượng bất hợp pháp TSBĐ...
Quyền xử lý TSBĐ, hiện trạng và những khó khăn trong quá trình xử lý

Quyền xử lý TSBĐ, hiện trạng và những khó khăn trong quá trình xử lý

Cơ quan thi hành án cấp trên và Viện Kiểm sát cần giám sát chặt chẽ việc thi hành những bản án có điều kiện thi hành đúng thời gian quy định. Tránh tình trạng kéo dài việc thi hành bản án như hiện nay sẽ dẫn đến tiêu cực trong trong quá trình thực hiện.
Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Cần tập trung tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành của các TCTD. Việc thi hành án có hiệu quả sẽ giúp làm giảm thực chất nợ xấu của TCTD.
Khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền xử lý TSBĐ của TCTD

Để việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, mang lại lợi ích cho TCTD, bên bảo đảm, khách hàng vay và nền kinh tế thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, đồng thời cần sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan và xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ...
TCTD và khó khăn vướng mắc trong quá trình nhận TSBĐ là nhà ở

TCTD và khó khăn vướng mắc trong quá trình nhận TSBĐ là nhà ở

Trong quá trình nhận tài sản bảo đảm (TSBĐ) là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, quyền tài sản liên quan đến nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các tổ chức tín dụng (TCTD) phát sinh một số vướng mắc như sau:
Gian nan hành trình xử lý tài sản bảo đảm (Kỳ 3)

Gian nan hành trình xử lý tài sản bảo đảm (Kỳ 3)

TCTD phải tìm được địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lợi dụng quy định này nhiều khách hàng - đối tượng phải THA đã… trốn thật kỹ.
Tổng quan pháp luật về quyền xử lý tài sản bảo đảm của TCTD

Tổng quan pháp luật về quyền xử lý tài sản bảo đảm của TCTD

Tín dụng ngân hàng luôn là một kênh cung cấp nguồn vốn tín dụng quan trọng cho DN và nền kinh tế. Do đó, việc đảm bảo các giải pháp tăng cường hiệu quả của các nguồn vốn tín dụng ngân hàng là rất cần thiết. 
Quyền xử lý TSBĐ của các TCTD dưới góc nhìn kinh tế

Quyền xử lý TSBĐ của các TCTD dưới góc nhìn kinh tế

Mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về 3% vào cuối năm 2015 đã hoàn thành. Để đạt được mục tiêu này chúng ta đã và đang áp dụng hàng loạt biện pháp như NHTM trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho VAMC để VAMC xử lý theo nguyên tắc thị trường và xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ), tài sản thế chấp...
Xem thêm
Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới

Sáng 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa hai nước.
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Ngày 5/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức đề nghị phối hợp đẩy mạnh tần suất kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo hình thức liên kết giữa các quận, huyện liền kề và lĩnh vực ngành hàng.
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

SonKim Land và Quốc Lộc Phát vừa thông báo dự án phức hợp “The OpusK” trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm (TP.HCM) vừa giành chiến thắng 5 sao ở năm hạng mục quan trọng của Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2023.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

Chào hè 2023, từ ngày 5/6 đến hết ngày 31/8, Sacombank triển khai chương trình siêu khuyến mại “Hè Xanh - Sống Chất” với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy/trực tuyến, giao dịch trực tuyến, giao dịch nhận thanh toán bằng VietQR hay chi tiêu qua thẻ.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Phiên bản di động