Khối thi đua Khối hậu cần triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

18:33 | 27/07/2018

Các đơn vị trong Khối đã thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo điều kiện, đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động phong trào góp phần động viên cán bộ, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 27/7/2018, tại Hà Nội, với vai trò Khối trưởng Khối thi đua của khối hậu cần, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Khối thi đua Khối hậu cần.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Giao dịch - Khối trưởng Khối hậu cần đã trình bày dự thảo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Khối thi đua Khối hậu cần là 1 trong 4 Khối thi đua của NHNN, gồm 12 đơn vị được thành lập theo Quyết đinh số 2308/QĐ-NHNN ngày 21/11/2016 của Thống đốc NHNN. Các đơn vị trong Khối luôn được cấp ủy Đảng chỉ đạo kịp thời, ban lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thống đốc và các tổ chức phát động. 

Khối hậu cần có số lượng cán bộ, người lao động chiếm tỷ lệ đông đảo trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan. Tập thể cán bộ, công chức và người lao động các đơn vị luôn có tinh thần nhiệt tình, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, luôn có ý thức chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự phát huy vị trí, vai trò, động lực trong việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng say lao động, đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Các đơn vị trong Khối đã thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo điều kiện, đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động phong trào góp phần động viên cán bộ, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Phát động thi đua năm 2018 của Thống đốc NHNN với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018”, thời gian qua, Khối thi đua Khối hậu cần đã động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.

Với vai trò Khối trưởng Khối thi đua Khối hậu cần năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018 của Thống đốc NHNN, Sở Giao dịch NHNN đã phát động hoạt động phong trào thi đua năm 2018 tới các đơn vị trong Khối. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng ban hành văn bản để phát động thi đua tại đơn vị hoặc tổ chức phát động tại các cuộc họp cơ quan.

12/12 đơn vị trong Khối đã tham gia ký Giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2018. Các nội dung thi đua đã ký giao ước được Ban Lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và điều kiện thực tiễn, thường xuyên đôn đốc triển khai các nội dung tại các cuộc họp giao ban, cũng như tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ có đánh giá các nội dung đã hoàn thành, tiếp tục triển khai các nội dung chưa hoàn thành, đề ra giới hạn và giám sát mức độ hoàn thành. 

Trên cơ sở kết quả thi đua để có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời. Một số đơn vị trong Khối đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình nhân tố mới tạo động lực trong cán bộ, công chức trong đơn vị; Tổ chức đăng ký thi đua giữa các phòng, ban gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, người lao động. 

Quán triệt nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình; Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị phối hợp phát động các hoạt động thể thao, các hoạt động văn hóa và phong trào khác nhằm tạo không khí thu đua phấn khởi, động viên cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhìn chung, các đơn vị trong Khối đều thực hiện đúng quy định của NHNN trong công tác quản lý tài chính, tài sản; đã triển khai tốt một số nội dung trọng tâm như: xây dựng phương án khoán kinh phí năm 2018, phương án khoán kinh phí 2018-2020, thực hiện tốt, đúng quy định kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2018 tiết kiệm, hiệu quả…; 

Tham mưu cho Thống đốc ban hành các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng làm căn cứ cho các đơn vị triển khai thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua khen thưởng phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn Ngành; Ban hành Hướng dẫn học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 tại Quyết định số 403/QĐ-NHNN ngày 15/3/2018 của NHNN và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 05 văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản của NHNN; Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ngành về lĩnh vực công nghệ thông tin…;

Một số hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong Khối như Phối hợp trong việc tổ chức, phục vụ trước, trong và sau dịp Tết Mậu Tuất, tổ chức Hội nghị về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của NHNN, triển khai, giám sát nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, trật tự nội vụ tại các trụ sở NHNN thông qua các đoàn kiểm tra, góp phần nâng cao ý thức cán bộ và người lao động trong việc đẩy mạnh trật tự kỷ cương văn hóa công sở của cơ quan; Phối hợp trong việc triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động được các tổ chức đoàn thể phát động…;

Các đơn vị trong Khối cũng tích cực tổ chức và triển khai các hoạt động phong trào như thực hiện tốt “Năm đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”, tham gia các cuộc thi về văn hóa công sở do Công đoàn cấp trên tổ chức; tổ chức và tham gia các hội thi giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa các đơn vị trong Khối và các đơn vị, cơ quan liên quan; Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình như nhắn tin ủng hộ Vì người nghèo…; Đoàn Thanh niên NHTW với vai trò xung kích trong các phong trào tuổi trẻ đã tổ chức rất nhiều các hoạt động thiết thực, kêu gọi được sự tham gia đông đảo của các chi đoàn cơ sở cũng như các công chức, cán bộ khác trong các đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị trong Khối luôn nêu cao vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên, thường xuyên thăm hỏi, động viên hỗ trợ đối với các gia đình gặp khó khăn, tổ chức các chương trình ý nghĩa, thiết thực cho cán bộ.

Với những kết quả đã đạt được, 4 tập thể trong Khối đã được trao tặng Cờ Thi đua của NHNN, 35 tập thể được khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng nhận được nhiều danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Nhằm góp phần cùng cán bộ, công chức, người lao động NHNN Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018, căn cứ nhiệm vụ chuyên môn và các nội dung đã ký Giao ước thi đua, 6 tháng cuối năm các đơn vị trong Khối thi đua Khối hậu cần quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thi đua tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã ký giao ước thi đua;

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018 gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị trong giai đoạn 2016-2020;

Tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức công tác thi đua, các phong trào nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong Khối chủ động tham gia các phong trào thi đua trong từng đơn vị, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; gắn các phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những việc khó còn tồn đọng cần giải quyết. Động viên cán bộ, công chức, người lao động trong mỗi đơn vị gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng tại mỗi đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực trong công tác thi đua; Phát hiện nhân rộng những sáng kiến mới, những cách làm hay trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị; Đánh giá thực trạng cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên nhằm tạo sự bứt phá và thúc đẩy phong trào thi đua giữa các thành viên trong Khối;

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và tham gia thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn thể các cán bộ, công chức của Khối năm 2018, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Nguồn: SBV

Tags: Thi đua NHNN

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.170 23.350 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.157 23..367 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.160 23.330 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.200 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.500
48.860
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.500
48.840
Vàng SJC 5c
48.500
48.860
Vàng nhẫn 9999
47.790
48.390
Vàng nữ trang 9999
47.340
48.140