Lan tỏa giá trị nhân văn trong chính sách tín dụng

09:58 | 13/09/2019

Những điển hình triển khai Chỉ thị số 40 như Chi bộ thôn 9, xã Cư Yang và Đảng bộ xã Ea Drông và nhiều cấp ủy khác đã làm nên những bước chuyển lớn trong chất và lượng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Phú Thọ: Tín dụng chính sách củng cố lòng tin
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Nam Định: Nhân lên những giá trị của tín dụng nhân văn
Tín dụng chính sách: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

Với sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên từ sau khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), các chương trình tín dụng chính sách xã hội thêm lan tỏa giá trị mới trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ sự tận tâm và sáng tạo của từng mắt xích trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là những ghi nhận tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 tại tỉnh Đắk Lắk, diễn ra vào ngày 11/9/2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những cách làm sáng tạo

Diện tích canh tác ít, đất đai kém màu mỡ với 5 dân tộc cùng sinh sống, thôn 9, xã Cư Yang, huyện Ea Kar có 92 hộ, trong đó 21,73% là hộ nghèo, 9,8% là hộ cận nghèo. Bởi vậy “khi được tiếp thu Chỉ thị số 40, là đảng viên trong Chi bộ, đồng thời là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH huyện Ea Kar, trong tôi chỉ có một ý niệm Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng lo cho dân như vậy, tại sao mình không lo cho dân thôn mình được”, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 9, thuộc Hội Phụ nữ xã Cư Yang Nguyễn Thị Tuyên mở đầu câu chuyện tại hội nghị.

Từ nhận thức này, bà Tuyên đã mạnh dạn tham mưu cho Chi ủy triển khai, áp dụng Chỉ thị số 40 vào Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn. Sự sát sao của Chi ủy tạo chuyển biến quan trọng trong việc rà soát, kết nạp thành viên, giám sát quản lý nguồn vốn của Chính phủ. Chỉ qua gần 4 năm làm Tổ trưởng, bà Tuyên đã giúp 12 hộ thoát nghèo. Hiện Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn 9 có 49 tổ viên đang có dư nợ hơn 1,2 tỷ đồng. Toàn tổ không có hiện tượng vay ké, xâm tiêu chiếm dụng, không có nợ quá hạn, không có lãi tồn và gửi tiền tiết kiệm đều hàng tháng hiện đạt 116 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu kết luận tại hội nghị

Một câu chuyện khác về triển khai Chỉ thị số 40 cũng được chia sẻ tại hội nghị là xã Ea Drông nơi có 14/21 thôn đồng bào dân tộc Ê Đê, 298 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,6% và 388 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 15,1%, đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn khi chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi. Chính vì vậy, Chỉ thị số 40 với xã được xem là một chính sách rất kịp thời và đúng lúc. “Tuy nhiên để quá trình thực hiện Chỉ thị số 40 mang lại hiệu quả cao thì cần phải có cách làm sáng tạo”, Bí thư xã Ea Drông kể lại.

Trên cương vị của một người lãnh đạo xã, ông đã cùng Đảng bộ xã Ea Drông xác định, nâng cao chất lượng tín dụng là một trong những nhiệm vụ then chốt xuyên suốt quá trình hoạt động với việc thành lập Ban quản lý vốn tín dụng đảm bảo thực hiện hiệu quả các nguồn vay. Cùng với việc kịp thời bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi vào danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Đảng ủy xã bố trí một cán bộ chuyên trách giảm nghèo tham mưu xác nhận đối tượng vay vốn từ NHCSXH. Các hội, đoàn thể phối hợp với Bí thư chi bộ, Ban tự quản thôn, buôn có trách nhiệm giúp đỡ những hộ nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: NHCSXH tiếp tục quan tâm, chú trọng phân bổ sung nguồn lực để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sự lan tỏa của tín dụng chính sách

Những điển hình triển khai Chỉ thị số 40 như Chi bộ thôn 9, xã Cư Yang và Đảng bộ xã Ea Drông và nhiều cấp ủy khác đã làm nên những bước chuyển lớn trong chất và lượng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sự chung tay của tỉnh trong việc tạo nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội càng lan tỏa giá trị nhân văn trong chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước. Tính đến ngày 30/6/2019 nguồn vốn ủy thác của địa phương qua NHCSXH đạt 217,7 tỷ đồng; tăng hơn 98 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chuyển sang tăng 48 tỷ đồng; cấp huyện chuyển sang tăng 42 tỷ đồng, 100% huyện, thị xã, thành phố chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH trên địa bàn để cho vay.

Cũng trong thời gian này Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp lồng ghép các nguồn lực giữa các chính sách, dự án với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, như: khuyến nông - khuyến lâm, dạy nghề, xây dựng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất...

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị - xã hội đã đưa chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt, nhất là hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn. Dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Tính đến 30/6/2019 dư nợ cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 4.651 tỷ đồng với 160.902 hộ còn dư nợ.

Bí thư xã Ea Drông cho biết, Chỉ thị số 40 với xã được xem là một chính sách rất kịp thời và đúng lúc

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư trong thời gian vừa qua, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trăn trở với thực trạng đời sống nhân dân của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2018 toàn tỉnh còn 57.180 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12,81% trong đó có 64,83% hộ nghèo là đồng bào DTTS. Báo cáo của tỉnh cũng chỉ ra đến 30/6/2019, vẫn còn 8.569 hộ nghèo và 13.068 hộ cận nghèo chưa được vay vốn.

Chính vì vậy, việc triển khai Chỉ thị số 40 vẫn là nhiệm vụ quan trọng, trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu nâng tỷ lệ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay lên ngang với mức bình quân chung của toàn quốc (hiện nay Đắk Lắk là 4,65% - toàn quốc là 6%).

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong chương trình, kế hoạch thường xuyên phải gắn với chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt việc rà soát và kịp thời cập nhật, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chúc mừng và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư thực sự đi sâu vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương về một đầu mối quản lý là NHCSXH; chuyển hướng bao cấp không sang hỗ trợ có điều kiện thông qua tín dụng.

“Về phía NHCSXH, với tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng phân bổ nguồn lực để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương”, Tổng giám đốc NHCSXH khẳng định.

Bài và ảnh Việt Hải

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.350 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.175 23.355 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.145 23.335 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.180 23.330 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.160 23.330 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.160 23.330 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.155 23..365 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.150 23.350 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.180 23.340 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.190 23.330 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.380
48.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.380
48.750
Vàng SJC 5c
48.380
48.770
Vàng nhẫn 9999
47.730
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050