Chào mừng 10 năm thành lập Công đoàn cấp trên cơ sở - Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương

Lớn mạnh cả về trí và lực

11:12 | 30/04/2022

Đến nay Công đoàn Cơ quan NHNN TW có 31 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 2.350 cán bộ, đoàn viên công đoàn, gồm 1.402 nữ đoàn viên, trong đó có 1.379 đoàn viên là đảng viên, 26 đoàn viên đạt trình độ tiến sĩ, 891 đoàn viên đạt trình độ thạc sĩ và 1.127 đoàn viên đạt trình độ đại học, cao đẳng.

Đồng hành cùng người lao động

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Cùng với việc thành lập ngân hàng, đội ngũ CBCNV ngành Ngân hàng cũng dần hình thành. Với tên gọi Công đoàn Ngân hàng Trung ương, tổ chức Công đoàn lúc đó có chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, đồng thời phát triển vững vàng và lớn mạnh qua kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vươn lên xây dựng nền kinh tế và tiền tệ tự chủ.

Sau khi hệ thống ngân hàng tách thành 2 cấp, Công đoàn Ngân hàng Trung ương được đổi tên thành Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương (NHNN TW), đánh dấu quá trình phát triển mới với việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHNN TW lần thứ nhất vào ngày 28/8/1993. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trực tiếp của Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW và Công đoàn NHNN Việt Nam, Công đoàn NHNN TW đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

lon manh ca ve tri va luc
Ngày 23/10/2020, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trung ương, cùng với Công đoàn cơ sở Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Công đoàn cơ sở Chi cục Quản trị và Công đoàn cơ sở Chi cục Công nghệ Thông tin tại TP.HCM phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Tân Biên, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Trà Vong trao tặng 3 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ phụ nữ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà trị giá 70 triệu đồng/căn, mỗi gia đình chính sách còn được nhận thêm phần quà ý nghĩa từ tấm lòng “thương thân, tương ái” của người lao động, đoàn viên công đoàn NHNN

Ngày 27/4/2012, xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ quan trọng và mô hình tổ chức lớn mạnh, Công đoàn NHNN TW được nâng cấp thành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, phù hợp với quy mô hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ và tương xứng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đầu não trong ngành Ngân hàng, tạo khí thế mới trong hoạt động công đoàn ngang tầm nhiệm vụ chính trị được giao. Sự kiện này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiệm vụ nặng nề hơn, vai trò quan trọng của một tổ chức Công đoàn.

Đến nay Công đoàn Cơ quan NHNN TW có 31 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 2.350 cán bộ, đoàn viên công đoàn, gồm 1.402 nữ đoàn viên, trong đó có 1.379 đoàn viên là đảng viên, 26 đoàn viên đạt trình độ tiến sĩ, 891 đoàn viên đạt trình độ thạc sĩ và 1.127 đoàn viên đạt trình độ đại học, cao đẳng. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng và có tính quyết định giúp ngành Ngân hàng vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức mới trong giai đoạn hiện nay, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2021 - 2026 mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Luôn là điểm tựa cho người lao động

Nhằm khuyến khích cán bộ, đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi và tăng cường các hoạt động giao lưu với các tổ chức công đoàn trong và ngoài ngành, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó và tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm đúng mức, nhất là đối với việc cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động; vận động xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng góp phần giúp đỡ hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm cải thiện đời sống và tổ chức thăm hỏi, động viên chia sẻ với các đoàn viên, đặc biệt là những người lao động chân tay, nhân dịp lễ, tết hoặc gia đình có việc vui, buồn; tham gia xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động... góp phần khuyến khích đoàn viên, người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị và nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Ngành.

Đặc biệt, với tỷ lệ gần 60% cán bộ, đoàn viên công đoàn là nữ, hoạt động nữ công được Công đoàn Cơ quan NHNN TW rất quan tâm với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, sôi nổi, thu hút chị em tham gia; khuyến khích, động viên chị em phấn đấu “giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và thực hiện tốt chủ trương, chính sách về bình đẳng giới. Vì vậy, số lượng nữ đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các cấp ngày càng nhiều, đặc biệt lần đầu tiên NHNN Việt Nam có nữ Thống đốc, là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng NHNN, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW. Cùng với đó, nhiều chị đã và đang giữ vị trí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị... Ở bất cứ cương vị nào, các nữ đoàn viên công đoàn đều nỗ lực hoàn thành tốt cả hai vai trò nữ cán bộ ngân hàng và người phụ nữ trong gia đình.

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan NHNN TW và các công đoàn cơ sở trực thuộc luôn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn các cấp thường xuyên được thực hiện tốt. Việc chấp hành tốt Điều lệ công đoàn và duy trì các nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động đã giúp cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò quan trọng của một tổ chức đoàn thể xã hội rộng rãi.

Điểm sáng an sinh xã hội

Công đoàn Cơ quan NHNN TW cùng các công đoàn cơ sở trực thuộc luôn quan tâm và coi trọng công tác vận động ủng hộ thực hiện chính sách xã hội từ thiện nhân đạo trong và ngoài ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Ngành và của Chính phủ. Trong nhiều năm qua, với tấm lòng nhân ái và nghĩa tình cao cả của cán bộ, đoàn viên công đoàn, hàng chục tỷ đồng quyên góp từ đồng lương của cán bộ đã kịp thời được chuyển trực tiếp đến ủng hộ quỹ phòng, chống đại dịch Covid-19, ủng hộ các vùng biên giới, hải đảo khó khăn, lũ lụt, hạn hán và những người nghèo trong cả nước.

Với những thành tựu đã đạt được, Công đoàn Cơ quan NHNN TW đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của ngành Ngân hàng. Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan NHNN TW đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012 và đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006; nhiều năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện... Ngoài ra, nhiều tập thể công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ, đoàn viên công đoàn cũng vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của ngành Ngân hàng và các bộ, ngành khác...

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.420 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.130 23.410 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.110 23.410 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.120 23.400 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.160 23.360 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.160 23.370 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.125 23.477 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.124 23.415 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.380 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.180 23.370 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.150
68.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.150
68.750
Vàng SJC 5c
68.150
68.770
Vàng nhẫn 9999
53.300
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.150
53.850