Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối ngân hàng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025:

Mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố

18:52 | 31/08/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối ngân hàng TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng nay (31/8) với sự tham dự của gần 200 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 69 chi bộ trực thuộc.

muc tieu phat trien an toan hieu qua hoat dong nganh ngan hang tren dia ban thanh pho Thủ tướng: TPHCM cần phấn đấu sớm trở thành thành phố công nghiệp thông minh, hiện đại
muc tieu phat trien an toan hieu qua hoat dong nganh ngan hang tren dia ban thanh pho Đề xuất dự án Thực phẩm nông nghiệp an toàn TP. HCM
muc tieu phat trien an toan hieu qua hoat dong nganh ngan hang tren dia ban thanh pho
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, TP.HCM.

Tại đại hội, các bản dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ do đồng chí Tô Duy Lâm, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày đã đánh giá khá toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, sự bùng phát đại dịch Covid-19 tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế nước ta; suy giảm tiêu dùng làm ảnh hưởng đến đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Vốn ngân sách đầu tư công cho một số dự án, công trình bị cắt giảm dẫn đến một số doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu việc làm, trong khi giá vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng, sức mua giảm, hàng tồn kho nhiều, sức cạnh tranh ngày càng gay gắt…

Biến động bất lợi của thị trường, nhất là thị trường quốc tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực xuất nhập khẩu và tài chính tiền tệ, dẫn đến làm suy giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Tình hình đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM nói riêng.

Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở đảng trong khối liên tục có những thay đổi về mặt tổ chức và nhân sự do quá trình sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao nên việc theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo của Đảng ủy Khối cũng gặp khó khăn.

Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với sự nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành Ngân hàng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn ngành Ngân hàng TP.HCM thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ổn định và tăng trưởng hoạt động ngân hàng gắn với thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Theo đó, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định và đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở đó, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối ngân hàng Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ tín dụng và ngân hàng trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, huy động vốn tăng 13,67%/năm; cho vay tăng trưởng 16,57%/năm đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế gắn với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP.HCM nhằm hỗ trợ doanh ngiệp, hộ kinh doanh phát triển.

Năng lực cạnh tranh của các TCTD trên địa bàn được cải thiện gắn với quy mô vốn điều lệ và tổng tài sản tăng, trong khi nợ xấu giảm và được kiểm soát ở mức quy định. Giai đoạn 2015-2019, vốn điều lệ tăng bình quân 5,8%, tổng tài sản tăng bình quân 12,9%, kết quả kinh doanh tăng bình quân 58,7% và nợ xáu giảm từ 3,88% năm 2015, xuống còn 2,01% năm 2019.

Đáng chú ý là tổ chức và thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính và đề án thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng và sử dụng dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ ngân hàng điện tử với số lượng khách hàng tăng trưởng tốt trong giai đoạn này, bình quân từ 25%-30%/năm, thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế ngày càng mở rộng.

muc tieu phat trien an toan hieu qua hoat dong nganh ngan hang tren dia ban thanh pho
Toàn cảnh Đại hội

Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng địa phương của ngành Ngân hàng và hoàn thành 5 nhóm nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết X của Đảng bộ TP.HCM, giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, làm tốt chức năng địa phương của ngành Ngân hàng trên địa bàn, góp phần hỗ trợ kinh tế thành phố tăng trưởng và phát triển thông qua việc thực hiện các chương trình tín dụng và đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn này.

Điển hình là các chương trình tín dụng cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, cho vay kích cầu đầu tư, cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ, cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, cho vay nông thôn mới…

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn. Kết quả quan trọng trong quá trình này, đó là sự ổn định của thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong suốt giai đoạn vừa qua. Đồng thời, đã tạo điều kiện cho các TCTD thực hiện thuận lợi các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu của đề án cơ cấu lại TCTD với việc duy trì tốc độ tăng trưởng các hoạt động kinh doanh, kiểm soát nợ xấu và đạt được kết quả kinh doanh khá so với giai đoạn trước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa". Chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ luôn sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng phát sinh trong từng đơn vị để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn. Cùng với đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở mà trong những năm qua, về cơ bản đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm dần, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp.

Bên cạnh đó, những giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ VII (2020-2025), Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM cũng có những dự báo về tình hình kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng nhanh và bền vững. Trên cơ sở chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy thị trường, các ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Trong khi đó, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, gắn với các chương trình đột phá và chương trình trọng điểm để xậy dựng thành phố thông minh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước, đảm bảo giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước.

muc tieu phat trien an toan hieu qua hoat dong nganh ngan hang tren dia ban thanh pho
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, công tác chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, phát huy và thể hiện tốt vai trò quản lý hoạt động các TCTD, nhất là quản lý ngoại hối trên địa bàn tiếp tục ổn định. Các TCTD đã tham gia và thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của thành phố, trong đó thực hiện các chương trình tín dụng nông nghiệp và nông thôn, cho vay chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, chương trình quốc gia về nông thôn mới, các chương trình tín dụng chính sách, cho vay nhà ở, các lĩnh vực ưu tiên… Hiệu quả của các chương trình này, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo mục tiêu bền vững và đảm bảo an sinh xã hội".

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị trong việc thực hiện tái cơ cấu các TCTD, tăng cường đổi mới công nghệ, phát triển ngân hàng số, cải cách hành chính, đẩy nhanh thực hiện đề án không dùng tiền mặt, chống đô la hóa, đảm bảo an toàn trong giao dịch. Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng trong 10 năm tới gắn với đề án phát triển của thành phố hướng đến xậy dựng mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Phong cũng nhấn mạnh: “Công tác đào tạo nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng. Không có nguồn nhân lực mạnh thì nền công nghệ tốt cũng không phát huy được trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Đại hội Đảng bộ Khối ngân hàng TP.HCM lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Lệnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM được giới thiệu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối ngân hàng TP.HCM. Hiện vẫn còn khuyết vị trí Bí thư và Phó Bí thư chuyên trách.

Danh sách 23 đồng chí trúng cử vào BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Trần Đình Cường

2. Võ Việt Hùng

3. Tô Kiên Cường

4. Trần Hồng Nhân

5. Lưu Văn Thanh

6. Nguyễn Văn Nghiêm

7. Nguyễn Ngô Phương Diễm

8. Trần Văn Dũng

9. Vũ Quang Lãm

10. Nguyễn Đức Lệnh

11. Trần Thị Ngọc Liên

12. Trần Văn Tiên

13. Vũ Thị Kim Oanh

14. Trần Trung Định

15. Cao Văn Thành

16. Nguyễn Văn Toàn

17. Phan Đình Điền

18. Trần Thị Hà Thanh

19. Nguyễn Minh Trí

20. Lê Ngọc Tám

21. Trương Thị Ánh Tuyết

22. Hoàng Toàn Thắng

23. Trịnh Quốc Tuấn

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000