Nâng vị thế Ngành lên tầm cao mới

14:02 | 16/09/2015

Ngày 15/9/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Hơn 300 điển hình tiên tiến của ngành Ngân hàng đại diện cho gần 240 ngàn cán bộ toàn Ngành đã hội tụ về Hà Nội. Vẫn còn đó lời Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Gần 65 năm qua, lời người đã là kim chỉ nam theo suốt hành trình hình thành và phát triển của ngành Ngân hàng. Để rồi trong đại hội các đại biểu có dịp cùng nhau nhìn lại hành trình những thành công và những đóng góp của ngành Ngân hàng cho nền kinh tế hôm nay...

Đại tướng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến và Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh

Hai điểm nhấn

Trực tiếp lãnh đạo một vụ, cục quan trọng trong NHTW lại là người lâu năm làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, ông Nguyễn Chí Thành quá thấm những hiệu ứng của thi đua, khen thưởng trong hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình cũng như trong cơ quan đầu não của Ngành.

Với 31 công đoàn cơ sở và gần 2.800 lao động, thời gian qua cùng với việc triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, công tác thi đua khen thưởng luôn được Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Từ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành hàng năm, phong trào thi đua xây dựng cơ chế chính sách, quản lý Nhà nước về hoạt động ngân hàng có hiệu quả, phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  nông nghiệp và phát triển nông thôn… đặc biệt là phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã xuất hiện nhiều gương người tốt và những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng…

Mà như Phó thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết “Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của nền kinh tế nước ta”.

Hoạt động thi đua của hệ thống các TCTD không chỉ góp phần giúp các đơn vị này hoàn thành mục tiêu kinh doanh mà cao hơn cả là hoà chung sức lực vào nhiệm vụ chính trị của Ngành để hỗ trợ nền kinh tế. Có thể kể đến những chương trình kết nối NH - DN, cho vay nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ xuất khẩu...

Nhiều TCTD đã sẵn sàng giảm bớt nguồn thu để có những chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ DN và người dân theo lời kêu gọi của Chính phủ, trợ lực cho nền kinh tế bước qua giai đoạn khó khăn vừa qua.

Những dòng chảy của thi đua không chỉ được khơi mở sâu rộng trong toàn hệ thống ngân hàng mà còn tạo tác động lan tỏa ra toàn xã hội góp phần vào các phong trào  thi đua chung của cả nước như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hay như tại Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với việc chú trọng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong và ngoài Ngành tham gia hoạt động tín dụng chính sách, đã kịp thời động viên và tập trung mọi lực lượng của cả xã hội để cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị xoá đói, giảm nghèo.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho hàng chục triệu lượt hộ nghèo, giúp người nghèo tự tin, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước quen dần với cơ chế thị trường.

Đồng chí Hà Thị Khiết trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Bến Thành Vũ Thị Thúy Nga

 …Và một sức mạnh

Những điển hình tiên tiến như thế đã ngày càng làm rạng và đẹp vị thế của ngành Ngân hàng trong nền kinh tế mà như Đại tướng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đánh giá “Trong những năm gần đây ngành Ngân hàng đã có những giải pháp hữu hiệu trong điều hành chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”.

Những thành tích nổi bật của ngành Ngân hàng trong những năm qua đó là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, chủ động, linh hoạt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kịp thời tháo gõ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD; lập lại kỷ cương thị trường vàng và thị trường ngoại tệ; đưa mặt bằng lãi suất giảm dần qua các năm, tập trung vốn cho sản xuất, phát triển kinh tế.

Cơ cấu lại các TCTD theo hướng hiện đại hoạt động an toàn hiệu quả. “Kết quả phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng trong giai đoạn vừa qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Hồng Anh nhìn nhận.

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, đồng tình với những nhiệm vụ  mà NHNN đã đề ra đồng chí Hồng Anh nhấn mạnh thêm 5 nội dung. Trong đó, ngành Ngân hàng cần tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới.

Đó là ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cung ứng vốn cho nền kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu các TCTD; Cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện và hoàn thành tốt  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2010 – 2015, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Tại Đại hội thi đua, Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020”.

Vai trò phụ nữ ngày càng được khẳng định

Chiều cùng ngày, tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng và phong trào thi đua "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2015, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nhấn mạnh: Trong bước chuyển mình đi lên của đất nước, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn thể hiện vai trò là ngành kinh tế huyết mạch, góp phần tích cực vào sự phát triển và đi lên của đất nước. Trong những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng cán bộ nữ trong suốt 65 năm qua.

Tính đến nay, có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo; mục tiêu bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Riêng chỉ tiêu 100% đơn vị có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ, ngành Ngân hàng đã đạt 65% đến năm 2015, phấn đấu đến 2020 ngành Ngân hàng sẽ đạt 100% kế hoạch đề ra. Xuyên suốt trong hoạt động phong trào của nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ đã giúp chị em có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động phong trào cũng như các hoạt động mang tính xã hội, cộng đồng, sinh hoạt tập thể...

Những hoạt động thiết thực đó giúp chị em đoàn kết, gắn bó và tích cực hơn trong công tác, phối hợp làm việc, giúp đỡ, tương trợ và cùng nhau cố gắng, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua, nhiều cán bộ nữ đã phát triển, trưởng thành là những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ ngành Ngân hàng.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, hơn 400 tập thể và cá nhân nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng đã được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thống đốc NHNN Việt Nam, Công đoàn NHVN.

Minh Ngọc

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.090 23.270 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.090 23.270 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.090 23.260 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.090 23.260 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.090 23.260 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.081 23..291 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.075 23.275 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.100 23.260 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.120 23.260 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
50.170
50.550
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
50.170
50.530
Vàng SJC 5c
50.170
50.550
Vàng nhẫn 9999
49.840
50.390
Vàng nữ trang 9999
49.540
50.290