Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức 14%

70 lượt xem - 02/01/2020 18:19

Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức 14%