Ngân hàng Nhà nước: Gần 9 triệu tỷ đồng đã được bơm ra nền kinh tế

294 lượt xem - 25/11/2020 10:08

Ngân hàng Nhà nước: Gần 9 triệu tỷ đồng đã được bơm ra nền kinh tế