Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết

373 lượt xem - 24/03/2020 14:47

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết