Ngân hàng Nhà nước: Xử lý nợ xấu đạt nhiều kết quả tích cực

429 lượt xem - 26/08/2020 10:26

Ngân hàng Nhà nước: Xử lý nợ xấu đạt nhiều kết quả tích cực