Ngành Ngân hàng Thái Bình: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế của tỉnh

09:41 | 06/02/2020

Cùng với những thành công chung của nền kinh tế đất nước, của ngành Ngân hàng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đáp ứng tốt nhu cầu vốn của nền kinh tế

Nhìn lại năm 2019, nền kinh tế của tỉnh Thái Bình tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,3% - vượt kế hoạch năm đã đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 22,5%, công nghiệp và xây dựng chiếm trên 41,9%, dịch vụ chiếm gần 35,6%. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh đã có 4 huyện và 263/263 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Với những thành quả kinh tế - xã hội đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban, ngành đánh giá cao sự đóng góp của ngành Ngân hàng Thái Bình. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình cho rằng, hệ thống ngân hàng Thái Bình đã triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới của hệ thống ngân hàng tiếp tục được củng cố, phát triển, gắn liền với chủ trương tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang chứng kiến lễ ký kết, giao ước thi đua của các đơn vị trong ngành trên địa bàn

Cụ thể, trong năm qua, đã thành lập một ngân hàng thương mại cổ phần, nâng tổng số ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn lên 24 đơn vị. Không chỉ phát triển số lượng, các TCTD tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế. Các chỉ tiêu hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn cũng tăng trưởng tốt. So với năm 2018, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 73.500 tỷ đồng, tăng 15,2%; tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn đạt trên 59.100 tỷ đồng, tăng 12,2%; Chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp chiếm 0,74% tổng dư nợ. Mặt bằng lãi suất huy động được duy trì khá ổn định, lãi suất cho vay giảm nhẹ; đầu tư tín dụng được mở rộng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng.

Đặc biệt, từng chi nhánh TCTD trên địa bàn đã nỗ lực để đóng góp vào thành công chung của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Bình. Đơn cử như BIDV Chi nhánh Thái Bình có tổng nguồn vốn huy động năm 2019 đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; Dư nợ tín dụng đạt 6.130 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Đại diện lãnh đạo BIDV Chi nhánh Thái Bình cho biết, ngân hàng đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của NHNN và BIDV về thực hiện trần lãi suất huy động vốn. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn, thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng trong và sau bán hàng, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ bán hàng.

Với hoạt động tín dụng, BIDV Chi nhánh Thái Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ và NHNN, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về hoạt động tín dụng của BIDV, tập trung mở rộng lĩnh vực cho vay, trong đó có các lĩnh vực ưu tiên như cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tài trợ xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.

Khẳng định sự hiệu quả trong hoạt động tại địa phương, ông Cao Văn Ngoạn, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã (HTX) Chi nhánh Thái Bình chia sẻ, trong năm vừa qua, tổng sử dụng vốn của chi nhánh là 1.725 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng 616 tỷ đồng, điều hòa hệ thống 1.109 tỷ đồng. Vốn của chi nhánh đã tập trung chủ yếu cho vay đối với QTDND và doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, với việc cho vay đối với QTDND ở những nơi khó khăn về huy động vốn và thiếu vốn đã giúp hệ thống QTDND cân bằng về vốn theo hướng điều hòa từ nơi thừa sang nơi thiếu, ngoài ra còn nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ về vốn cho những QTDND thiếu hụt tạm thời về chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Cũng theo ông Ngoạn, hiện nay, trong tổng số 85 QTDND của Thái Bình thì đã có 53 quỹ là thành viên trong hệ thống ngân hàng điện tử của chi nhánh thực hiện dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước, nhiều đầu mối thanh toán so với các TCTD trên địa bàn. Hàng năm, số lượng thanh toán qua hệ thống rất lớn, lên đến gần 40 nghìn món, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng, giúp cho các thành viên và khách hàng của các QTDND tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại thuận tiện và hiệu quả, làm đa dạng hoạt động ngân hàng của QTDND.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng

Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu tổng sản phẩm GRDP tăng khoảng 10% trở lên. Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3% (công nghiệp 18,2%; xây dựng 19,5%); dịch vụ tăng 7,4% trở lên so với năm 2019.

Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; triển khai kịp thời cơ chế chính sách về tiền tệ, ngân hàng phù hợp với cơ chế, quy chế của Ngành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác huy động vốn, mở rộng cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại; tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, thống kê dự báo, để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị NHNN chi nhánh cần triển khai cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo hoạt động của NHNN Việt Nam và mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò quản lý tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; thực hiện tốt vai trò trung tâm thanh toán, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán, đảm bảo an toàn kho quỹ của hệ thống. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường cho vay nền kinh tế. Bên cạnh đó, quyết liệt thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Trung ương và chương trình đã xây dựng. Phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

NHNN chi nhánh tỉnh cần chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội sở chính về thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của TCTD trên địa bàn; Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức các hội nghị, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai, tiếp cận dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế. Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách, hoạt động ngân hàng; Phát động các phong trào thi đua gắn với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao…

Đối với các TCTD trên địa bàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu: Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là hệ thống QTDND; chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động... đảm bảo ổn định nguồn vốn phục vụ đầu tư.

“Các TCTD cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, giúp doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang lưu ý.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Tags: ngân hàng

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250