Ngành Ngân hàng Thái Bình: Thi đua tạo nên sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ

09:27 | 07/08/2020

Xác định rõ vai trò mục tiêu của công tác thi đua khen thưởng, hàng năm, các đơn vị trên địa bàn Thái Bình đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng.

Cứ 5 năm một lần, cùng với cả nước, ngành Ngân hàng Thái Bình lại có dịp để tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống. Năm nay, hội nghị được tổ chức trong một bối cảnh khó khăn hơn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên toàn hệ thống phải thể hiện ý chí quyết tâm, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và xem các phong trào thi đua làm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bước chuyển mạnh về kinh tế-xã hội

Nhìn nhận về giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội 5 năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình cho rằng, đó là giai đoạn tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế và thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế gia tăng, thiên tai dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

nganh ngan hang thai binh thi dua tao nen suc manh de hoan thanh nhiem vu
Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của các cấp các ngành, trong đó có ngành Ngân hàng Thái Bình và cộng đồng doanh nghiệp, người dân, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá. Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2015-2020) ước tăng 10,13%/năm. Quy mô nền kinh tế và GRDP bình quân đầu người có bước tăng mạnh, năm 2020 ước cao gấp 2 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt 77,4%, tăng 11,4% so với năm 2015; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2015-2020) ước đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 22-25%/năm (trong đó vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước ngày càng giảm, chiếm 6-7%). Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao và năm sau đạt cao hơn năm trước; năm 2020 ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, gấp 1,82 lần năm 2015.

Bên cạnh bước chuyển mình về kinh tế, văn hóa xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân trong tỉnh có bước cải thiện. Đặc biệt, hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 7/8/2012 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đến 30/6/2020, ngành Ngân hàng Thái Bình đã cho 189 nghìn doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, dư nợ cho vay đạt 26.892,2 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Nhờ sự đóng góp hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát huy vai trò quản lý trên địa bàn

Luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, trong 5 năm qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã phát huy vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2015-2020, mặc dù hoạt động ngân hàng nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng còn gặp nhiều khó khăn song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hiệu quả của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác đề ra.

Về điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn, các ngân hàng, TCTD chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Ngành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành được đổi mới và tăng cường.

NHNN tỉnh đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc NHNN, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, đến nay các TCTD đã triển khai thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại, đảm bảo đúng kế hoạch, khắc phục cơ bản những tồn tại, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp.

Sau 5 năm, trên địa bàn Thái Bình đã thành lập mới 5 chi nhánh NHTMCP, chia tách Agribank thành 2 chi nhánh cấp tỉnh, nâng tổng số ngân hàng đang hoạt động lên 24 ngân hàng và 85 QTDND, gồm: 21 NHTM, 1 Ngân hàng Phát triển, 1 Ngân hàng Chính sách xã hội, 1 Ngân hàng Hợp tác xã.

Các TCTD trên địa bàn tiếp tục tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả, tổng dư nợ cho vay đạt 59.586 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần năm 2015, giai đoạn 2015-2020, dư nợ cho vay tăng bình quân 17,5%/năm.

Công tác kế toán - thanh toán; tiền tệ, kho quỹ và hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt kết quả tích cực. Kết quả doanh số thanh toán giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 24%/năm; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm chiếm 76% tổng số thanh toán. Thực hiện tốt công tác điều hòa lưu thông tiền tệ, cung ứng kịp thời, đầy đủ tiền mặt cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn cả về số lượng và cơ cấu mệnh giá, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản trong kho, quỹ và trong giao nhận. Giai đoạn 2015-2020, tổng thu tiền mặt bình quân 15,1%/năm, tổng chi tiền mặt tăng bình quân 15,8%/năm.

Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, hiệu quả

Xác định rõ vai trò mục tiêu của công tác thi đua khen thưởng, hàng năm, các đơn vị trên địa bàn Thái Bình đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, NHNN Việt Nam và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng.

Giai đoạn 2015-2020, ngành Ngân hàng Thái Bình đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua sáng tạo, hiệu quả, như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

Ngoài các phong trào thi đua do Thống đốc NHNN và tỉnh phát động, các đơn vị còn triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội sở chính và Chi nhánh phát động. Nhìn nhận về công tác thi đua, lãnh đạo NHNN Chi nhánh Thái Bình cho biết, các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy trình xét khen thưởng, đảm bảo đúng quy tắc, đối tượng, tiêu chuẩn. Quy trình thủ tục xét khen thưởng đã có nhiều cải tiến, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo việc khen thưởng công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Việc khen thưởng đã hạn chế tình trạng bình quân chủ nghĩa, đảm bảo tỷ lệ cân xứng giữa các đối tượng khen thưởng, trong đó chú trọng tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ và người lao động trực tiếp, tạo động lực phấn đấu cũng như tăng tính hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng tại mỗi đơn vị.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng Thái Bình 6 tháng đầu năm, kết hợp với tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, có 16 tập thể, 21 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; trong đó có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của NHNN Việt Nam, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 13 tập thể và 21 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh.

Thông qua các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, toàn hệ thống trên địa bàn đã có 281 tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Lao động; Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và UBND tỉnh.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Tags: Thi đua NHNN

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850