NHNN ban hành Chỉ thị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

17:07 | 15/08/2016

Thống đốc NHNN Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy những nhiệm vụ của ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020, Thống đốc NHNN Việt Nam đã có Chỉ thị số 06/CT-NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020.

Trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện một số nội dung. 

Cụ thể, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngàng Ngân hàng về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Kết thúc mỗi phong trào thi đua cần tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiếu số và những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích trong công tác khen thưởng.

Tiếp tục tuyên truyền, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là việc kiện toàn phòng (ban) làm công tác thi đua, khen thưởng tại các NTM Nhà nước; Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến các cấp và vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng theo đúng quy định. Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có tư duy đổi mới, có phẩm chất, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Cụm, Khối thi đua.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong ngành Ngân hàng và Bản tin hoạt động của các TCTD dành thời lượng nhất định để đăng tải các chủ trương, chính sách, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm nhân điển hình tiên tiến và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác tuyên truyền.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, tiên tiến. Các tổ chức đoàn thể trong ngành Ngân hàng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Thống đốc yêu cầu các đơn vị, các TCTD trong ngành Ngân hàng căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

V.M

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.320 24.630 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.350 24.630 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.320 24.640 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.380 24.680 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.340 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.350 24.800 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.372 24.637 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.327 24.635 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.380 24.800 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.410 24.670 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.350
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.350
67.150
Vàng SJC 5c
66.350
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.300
54.300
Vàng nữ trang 9999
53.100
53.900