NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Thành quả đạt được từ những phong trào thi đua thiết thực

09:51 | 24/08/2020

Hàng năm, NHNN tỉnh Tuyên Quang đều tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn ngày với những nội dung cụ thể, hình thức phong phú...

Chú trọng đến những cá nhân, tập thể nhỏ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, công chức và người lao động đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. NHNN tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, tạo được động lực mới, cổ vũ, động viên công chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. Từng bước xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hàng năm, NHNN tỉnh Tuyên Quang đều tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn ngày với những nội dung cụ thể, hình thức phong phú. Các phong trào thi đua chủ yếu tập trung vào nội dung: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu, đề xuất các giải pháp cho NHNN Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn nhằm góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm tính ổn định, bền vững của nền kinh tế; tăng cường thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng trong hoạt động ngân hàng; nâng cao văn hóa công sở, đạo đức của công chức.

nhnn chi nhanh tinh tuyen quang thanh qua dat duoc tu nhung phong trao thi dua thiet thuc
Ngày 9/1/2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Tuyên Quang năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang và cá nhân đồng chí Trịnh Ngọc Tuấn - Giám đốc NHNN tỉnh.

Kết thúc mỗi phong trào thi đua đều tổ chức tổng kết và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi đối với công chức và người lao động tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, việc khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đáp ứng đủ các yêu cầu, quy định về tỷ lệ, điều kiện khen thưởng.

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang Trịnh Ngọc Tuấn chia sẻ, Chi nhánh chú trọng khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong cơ quan. Các hình thức khen thưởng, mức khen thưởng đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành. Đặc biệt, hàng năm, Hội đồng sáng kiến NHNN tỉnh Tuyên Quang đều tổ chức họp, xét thẩm định các giải pháp, sáng kiến trong chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của công chức cơ quan. Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng sáng kiến NHNN tỉnh đã xem xét, công nhận 72 sáng kiến, đề xuất, giải pháp công tác cấp cơ sở cho các công chức thuộc Chi nhánh. Kết quả xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng được thông báo công khai theo đúng quy định. Các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, sáng kiến đều được ghi chép đầy đủ; hồ sơ khen thưởng được lưu giữ đầy đủ, khoa học, theo từng năm, từng chuyên đề, phong trào thi đua, từng cấp khen thưởng; tài liệu trong từng tập hồ sơ được sắp xếp theo trình tự, quy trình thực hiện xét khen thưởng…

Không chỉ có vậy, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng; yêu cầu phòng chuyên đề thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các phong trào thi đua và kết quả thi đua cho Ban lãnh đạo. Do đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại và kiến nghị với cấp trên xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; từng bước nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc thực hiện hiệu quả các giải pháp trong tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã mang lại nhiều kết quả tích cực; công tác thi đua đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Chi nhánh, các phong trào thi đua luôn bám sát định hướng, mục tiêu của Ngành, của địa phương và cơ quan trong từng năm và từng giai đoạn cụ thể; đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi nhánh NHNN tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đến nay, toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ cho 1.655 khách hàng với số dư nợ 2.773 tỷ đồng, trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc: 328 tỷ đồng cho 1.032 khách hàng; Miễn, giảm lãi vay: số dư nợ được miễn, giảm lãi là 1.787 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm 350 triệu đồng, số khách hàng được miễn giảm lãi là 365 khách hàng; Cho vay mới với dư nợ là 658 tỷ đồng, cho 258 khách hàng…

nhnn chi nhanh tinh tuyen quang thanh qua dat duoc tu nhung phong trao thi dua thiet thuc
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Tuyên Quang năm 2017, đồng chí Nông Hồng Ngoạt, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ, NHNN tỉnh Tuyên Quang vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, khám chữa bệnh và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, NHNN tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động thi đua và đề ra những biện pháp thực hiện thiết thực, cụ thể với mục tiêu nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Chi nhánh lập kế hoạch của ngành Ngân hàng Tuyên Quang tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; qua đó đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng ngân hàng về nguồn vốn, dư nợ tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tại các xã điểm của tỉnh. Đồng thời, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng để kịp thời tháo gỡ hoặc chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện tốt những chính sách, giải pháp tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc thành lập Đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các xã điểm trên địa bàn tỉnh về triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; làm việc với các ngân hàng, cấp ủy, chính quyền một số huyện để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh...

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vốn, phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác củng cố và phát triển mạng lưới phục vụ ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Phòng giao dịch, điểm giao dịch, từ việc trang bị cơ sở vật chất đến đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và thay đổi tác phong tinh thần phục vụ cho cán bộ, viên chức ngân hàng; quan tâm, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ các tổ nhóm tiết kiệm & vay vốn và các tổ chức làm đại lý ủy thác vay vốn ở cơ sở. Có thể thấy, vốn tín dụng ngân hàng trong những năm qua đã góp phần quan trọng hỗ trợ cho các xã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 37 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

nhnn chi nhanh tinh tuyen quang thanh qua dat duoc tu nhung phong trao thi dua thiet thuc
Ngày 09/01/2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Tuyên Quang năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Phạm Tú Linh, Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán, NHNN Chi nhánh tỉnh.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể công chức, người lao động và những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2015 đến năm 2020, Chi nhánh luôn được Thống đốc NHNN công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cùng Cờ thi đua của NHNN, của UBND tỉnh, và của Chính phủ; năm 2018 NHNN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Giám đốc NHNN tỉnh và nhiều cán bộ, công chức của Chi nhánh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Ngành.

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, ông Trịnh Ngọc Tuấn nhấn mạnh, để phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN... phát động, như: Phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì nguời nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cán bộ, công chức, viên chức ngân hàng thi đua thực hiện văn hóa công sở... và các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất khác thiết thực chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của Ngành. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến; xét tặng và đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích nhằm động viên về vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Thủy

Nguồn:

Tags: NHNN Thi đua

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850