NHNN ĐÃ CHUYỂN 16.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

715 lượt xem - 15/05/2020 16:11

NHNN ĐÃ CHUYỂN 16.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ DOANH NGHIỆP TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG