NHNN dành 285.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

55 lượt xem - 09/03/2020 14:47

NHNN dành 285.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19