NHNN: Lượng tiền mới tăng 15% so với năm 2018 để đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán

95 lượt xem - 17/01/2020 10:02

NHNN: Lượng tiền mới tăng 15% so với năm 2018 để đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán