NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ tại ngân hàng nước ngoài

837 lượt xem - 27/03/2020 14:29

NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ tại ngân hàng nước ngoài