Những “nữ tướng” chung sức xây dựng nông thôn mới

10:27 | 27/11/2019

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La vừa được Thống đốc NHNN Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của một tập thể “100% nữ giới” trong nhiều năm liền…

*********

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 7/8/2012 của Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ đã tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 419/CTr-SLA1 ngày 6/9/2012 nhằm xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua; đồng thời triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức trong Chi nhánh; và ban hành Công văn số 389/SLA1 ngày 21/8/2012 yêu cầu các TCTD trên địa bàn xây dựng chương trình hành động, hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại đơn vị mình.

Phòng cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thừa ủy quyền của Thống đốc NHNN, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La trao tặng Bằng khen của Thống đốc cho tập thể cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

Với tinh thần tất cả vì nông thôn mới tươi đẹp hơn, tập thể cán bộ phòng đã nhanh chóng triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của ngành về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về chương trình này, đặc biệt là nắm chắc 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, số xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới và số xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đồng thời, tích cực tham mưu thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn nói chung, NHNN tỉnh nói riêng thông qua các cơ quan báo, đài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy..., nhằm tuyên truyền quảng bá hoạt động, sản phẩm của ngành Ngân hàng và kết quả thực hiện các giải pháp tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… đến toàn thể đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt, phòng đã đề xuất và trực tiếp tham gia xây dựng Trang thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La, và đã khai trương, đi vào hoạt động từ tháng 5/2017. Đến thời điểm này, Trang thông tin điện tử của NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La đã đăng tải hơn 170 tin bài, 221 văn bản, 64 thủ tục hành chính, 35 thông báo các loại. Các nội dung, tin bài đăng tải đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền đến các tổ chức và người dân trên địa bàn về chủ trương, chính sách; về kết quả hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; phổ biến về quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn; giải đáp các vướng mắc của người dân trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, nhất là nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

*********

Với sự tham mưu của phòng, từ năm 2011 đến nay, NHNN tỉnh đã tích cực tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường cho vay các doanh nghiệp, hộ dân, các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tính đến 30/6/2019, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là 18.271 tỷ đồng, chiếm 51,68% tổng dư nợ toàn địa bàn. Dư nợ cho vay đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã của tỉnh Sơn La đạt 13.326 tỷ đồng, chiếm 34,61% tổng dư nợ. Trong đó: dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại là 8.271 tỷ đồng; dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 4.098 tỷ đồng; dư nợ cho vay của các TCTD khác đạt 923 tỷ đồng… Số khách hàng còn dư nợ tại các TCTD đến thời điểm 30/6/2019 là 179.756 khách hàng, khách hàng là các hộ gia đình sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm 99,95% tổng số khách hàng còn dư nợ.

Vốn tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khu vực nông nghiệp, nông thôn để đa dạng hóa ngành nghề, phục vụ phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, con giống cây trồng vật nuôi; mở rộng các dịch vụ phi nông nghiệp, đầu tư, nâng cao cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Nhiều đường liên xã, liên bản vào các vùng khó khăn nay đã được các hộ dân đầu tư cải tạo để có thể đưa phương tiện vận tải vào tận nơi, cung cấp vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, các sản phẩm tiêu dùng và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp đi tiêu thụ. Nguồn vốn tín dụng của ngành Ngân hàng trên địa bàn đã góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Toàn tỉnh có 26/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 7 xã đạt 15-18 tiêu chí, 58 xã đạt từ 10-14 tiêu chí...

NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lò Văn Ngọc, ở xã Mường Lầm, huyện Mường La

Mặt khác, vốn tín dụng đã giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất, nhiều hộ nông dân đã được trợ giúp và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng; tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã có điều kiện đầu tư và thu mua nông sản để chế biến như ngô, sắn, đậu tương, lúa gạo, cà phê và sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như rau quả sạch, rượu mận, rượu Sơn tra… tại các vùng Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Bắc Yên… đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao; các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông thôn có nhiều khởi sắc trong kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

*********

Cùng với việc tham mưu đưa dòng vốn ngân hàng vào xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia, phòng cũng đã tham mưu tổ chức và trực tiếp tham gia các đợt kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương chính sách trong cho vay nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của các TCTD trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức 19 cuộc kiểm tra về việc thực hiện chính sách tín dụng, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại 19 đơn vị thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên... Qua công tác kiểm tra cho thấy, các TCTD đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách tín dụng về cho vay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc góp phần hiệu quả vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng còn tích cực và chủ động tham gia công tác Quốc hội, đặc biệt là tham gia chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Qua đó, phòng đã kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn các xã, phường; nắm bắt được những khó khăn vướng mắc để kịp thời kiến nghị xử lý, như đã đề nghị nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ; hay giảm lãi suất cho vay đối với các đối tượng chính sách. Những đề xuất trên đã được tổng hợp về NHNN Việt Nam, kiến nghị với Chính phủ và đã được thực hiện từ năm 2014.

Ngoài ra, cán bộ công chức trong phòng còn tích cực tham gia giúp đỡ các xã khó khăn; tham mưu với lãnh đạo Chi nhánh vận động, kêu gọi tài trợ từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để tài trợ nhiều công trình có giá trị như nhà bếp ăn bán trú (xã Nậm Mằn); nhà lớp học (Nậm Mằn); 3 nhà đại đoàn kết (Nậm Mằn)… với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Cán bộ trong phòng cũng đã đóng góp 10.900.000 đồng vào quỹ giúp đỡ xã khó khăn mà Chi nhánh NHNN được UBND tỉnh phân công phụ trách.

Với những đóng góp của mình, 5 năm qua, phòng đã liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2014 đến nay. Qua các phong trào, trong phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, như chị Dương Thị Nhung là điển hình trong phong trào Phụ nữ hai giỏi; các chị Nguyễn Thị Mai Chi, Trần Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Hậu là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; các chị Nguyễn Thị Mai Chi, Dương Thị Nhung, Trần Thị Ngọc Hậu là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm (1959-2019) Bác Hồ cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Bắc do UBND tỉnh phát động…

Đặc biệt, vừa qua Hội đồng Thi đua khen thưởng NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La đã đề nghị và được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ với thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng những đóng góp của phòng vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của địa phương nói riêng, cũng như của toàn ngành Ngân hàng nói chung.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.460 23.650 25.380 26.593 28.435 29.445 210,44 221,18
BIDV 23.520 23.700 25.769 26.623 28.840 29.445 213,23 221,80
VietinBank 23.400 23.650 25.352 26.577 28.529 29.499 213,02 222,12
Agribank 23.540 23.690 24.749 25.272 26.830 27.349 209,08 213,60
Eximbank 23.460 23.670 25.654 26,272 28.866 29.542 216,37 221,59
ACB 23.490 23.660 25.743 26.151 29.006 29.391 216,86 220,30
Sacombank 23.495 23.680 25.776 26.341 28.973 29.491 216,32 222,70
Techcombank 23.480 23.640 25.489 26.462 28.591 29.534 215,46 222,41
LienVietPostBank 23.460 23.630 25.427 26.417 28.563 29.539 212,77 223,93
DongA Bank 23.520 23.650 25.750 26.180 28.980 29.490 213,60 220,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.050
48.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.050
48.050
Vàng SJC 5c
47.050
48.070
Vàng nhẫn 9999
44.350
45.550
Vàng nữ trang 9999
45.550
45.350