Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

14:01 | 18/05/2021

Ngày 12/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3293/NHNN-TĐKT về việc phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12/5/2021, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 3293/NHNN-TĐKT về việc phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, của cán bộ Ngân hàng, trách nhiệm của cả hệ thống ngân hàng đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử với hình thức phù hợp, phong phú, hiệu quả như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước; Thi đua làm tốt công tác bầu cử; đảm bảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng tham gia bầu cử đầy đủ; thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới của đơn vị, của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi bầu cử.

Căn cứ nội dung thi đua, chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Cụm, Khối thi đua có trách nhiệm triển khai với hình thức, nội dung phù hợp, gắn với phong trào thi đua do đơn vị phát động để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử.

Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng và Thống đốc NHNN theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan tuyên truyền, báo chí tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

CK

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.250 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.770 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.250 23.536 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.200
67.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.200
67.200
Vàng SJC 5c
66.200
67.220
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000