Quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

09:15 | 10/06/2020

Thông tư số 20/2020/TT-BTC được ban hành là cơ sở pháp lý về tài chính đối với nhiệm vụ mới của BHTG Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi: Công cụ gìn giữ niềm tin của người gửi tiền
Tạo thuận lợi hơn cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Nâng cao vị thế của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Trong những năm gần đây, vấn đề cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm, thể hiện qua các văn bản như: Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thêm những nhiệm vụ mới

Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam được phép tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, được thực hiện hoạt động mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ và cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Các nhiệm vụ này sẽ có ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn từ đó ảnh hưởng đến thu nhập, chi phí của BHTG Việt Nam. Vì vậy, trên cơ sở các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 1/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BHTG Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng quy định BHTG Việt Nam được mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản 27 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 146; khoản 28 Điều 1 bổ sung khoản 11 Điều 148đ Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng) nhưng không quy định cụ thể nguồn vốn sử dụng và xử lý rủi ro trong việc mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ này.

Đối với nhiệm vụ cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng quy định BHTG Việt Nam được cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% từ quỹ dự phòng nghiệp vụ (Khoản 28 Điều 1 bổ sung điểm đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 148b Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng) và cho phép BHTG Việt Nam được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được (khoản 28 Điều 1 bổ sung khoản 3 Điều 148b Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng).

Do đó, đối với các nhiệm vụ mới (gồm: mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ và cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) của BHTG Việt Nam, Thông tư số 20/2020/TT-BTC đã quy định theo hướng:

Thứ nhất, việc mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ được lấy từ vốn hoạt động của BHTG Việt Nam và xử lý rủi ro trong việc mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định chung của doanh nghiệp về trích lập dự phòng tài chính đối với các khoản đầu tư tài chính. Phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn (chênh lệch dương hoặc chênh lệch âm sau khi đã được xử lý từ khoản dự phòng rủi ro theo quy định) của trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ được hạch toán vào quỹ dự phòng nghiệp vụ.

Thứ hai, việc cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được hạch toán giảm Quỹ dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được và khoản thu nhập từ các khoản cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được theo dõi riêng trong Quỹ dự phòng nghiệp vụ để là nguồn bù đắp tổn thất.

Ngoài ra, Thông tư số 20/2020/TT-BTC cũng đã rà soát và sửa đổi lại những quy định tại Thông tư số 312/2016/TT-BTC cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Thông tư số 20/2020/TT-BTC được ban hành là cơ sở pháp lý về tài chính đối với nhiệm vụ mới của BHTG Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020.

Việt Hà

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.550 27.904 29.537 30.0771 211,03 221,12
BIDV 23.085 23.265 26.826 27.903 29.933 30.573 213,08 221,70
VietinBank 23.076 23.266 26.938 27.903 29.933 30.573 215,99 224,49
Agribank 23.085 23.255 26.898 27.489 29.880 30.525 214,93 220,06
Eximbank 23.080 23.250 26.980 27,448 30.008 30.528 216,33 220,08
ACB 23.080 23.250 26.992 27.464 30.141 30.546 216,32 220,32
Sacombank 23.076 23..286 27.056 27.615 30.124 30.634 216,13 222,45
Techcombank 23.068 23.268 26.726 27.429 29.668 30.796 214,67 223,83
LienVietPostBank 23.100 23.260 27,201 27.702 30.161 30.621 219,28 223,32
DongA Bank 23.110 23.240 26.960 27.440 29.970 30.500 212,40 219,20
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.100
57.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.100
57.050
Vàng SJC 5c
55.100
57.070
Vàng nhẫn 9999
52.200
54.100
Vàng nữ trang 9999
51.700
53.600