• Phải nâng cao sự tự chủ

  - 08:50 | 02/03/2020

  Sự bùng phát dịch Covid-19 là hồi chuông cảnh báo dành cho các công ty của Việt Nam về sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc. Mối đe dọa càng lớn hơn khi Hàn Quốc, thị trường có quan hệ thương mại lớn ...

 • Xu thế ngân hàng số là tất yếu

  - 09:03 | 25/07/2019

  Cuộc CMCN 4.0 đã tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực nhất là lĩnh vực ngân hàng, đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và kinh doanh...

 • Sổ tay hướng dẫn TCTD đánh giá rủi ro đối với 10 ngành sản xuất cơ bản

  - 16:34 | 13/09/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) nghiên cứu và ban hành Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đối với 10 ngành sản xuất kinh doanh cơ bản.

    Trước         Sau