• Cơ hội hút vốn với cổ phiếu bất động sản

    - 09:12 | 02/12/2018

    Quy mô thị trường bất động sản Việt Nam hiện vào khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng nợ đã lên đến gần 20 tỷ USD, tức tương đương khoảng 80% giá trị ngành này.  So sánh với các ngành khác có mức nợ trên giá ...

  • Năm 2020 sẽ cơ bản xử lý xong các yếu kém của 12 dự án

    - 07:15 | 22/09/2018

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ kéo dài của ngành công thương đã phát biểu như vậy tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, chiều ngày ...

    Trước         Sau