Nhớ lời Bác Hồ dạy, cán bộ ngân hàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhớ lời Bác Hồ dạy, cán bộ ngân hàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Hôm nay, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 - 19/5/2021). Cũng trong tháng 5 lịch sử này, ngành Ngân hàng Việt Nam vừa kỷ niệm tròn 70 năm thành lập. ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động