• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/4

    - 07:55 | 02/04/2021

    Ngày 01/04, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm trở lại 0,02 – 0,04 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống, chốt phiên ở: ON 0,27%; 1W 0,37%; 2W 0,45% và 1M 0,65%; Thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ...

    Trước         Sau