• 37 ngân hàng tiếp tục miễn, giảm phí chuyển tiền lần 2

    - 18:16 | 25/03/2020

    Ngày 25/03/2020 là thời điểm chương trình miễn/giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ lần thứ 2 trong năm 2020 của các ngân hàng chính thức có hiệu lực theo chủ trương của NHNN Việt Nam, thông qua đề xuất tiếp ...

    Trước         Sau