• Vinamilk - thương hiệu dẫn đầu tại Việt Nam

    - 15:55 | 02/08/2019

    Vinamilk tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, với giá trị thương hiệu đạt hơn 2,2 tỷ USD. Tổng giá trị thương hiệu của danh sách năm ...

    Trước         Sau