• Tận hưởng ưu đãi từ ABBANK VISA PRIORITY

    - 17:02 | 01/04/2022

    Từ ngày 1/4/2022, chủ sở hữu thẻ ưu tiên ABBANK Visa Priority sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt khi thanh toán chơi golf tại hệ thống Vietnam Luxury Golf Tour.

    Trước         Sau