"Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài trợ nhân dân vùng lũ"

"Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài trợ nhân dân vùng lũ"

Thủ tướng yêu cầu cần nhanh chóng đảm bảo cuộc sống bình thường cho nhân dân trong vùng lũ lụt, vận động cả hệ thống chính trị “xắn tay áo” hỗ trợ người dân trong tái thiết cuộc sống.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động