• Lợi thế khi mua bảo hiểm qua ngân hàng mùa dịch

    - 09:04 | 10/06/2021

    Bên cạnh đa dạng các sản phẩm dịch vụ các ngân hàng đã và đang đẩy mạnh phối hợp với công ty bảo hiểm cung cấp các sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm (bancassurance) nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng. ...

    Trước         Sau