• Tỷ giá sáng 30/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:21 | 30/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (30/9), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng tăng nhẹ so với cuối phiên trước nhưng đã tăng mạnh so với sáng hôm ...

 • Tỷ giá sáng 29/9: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 08:51 | 29/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (29/9), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã tăng ...

 • Tỷ giá sáng 28/9: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:06 | 28/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (28/9), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau bốn phiên tăng liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước nhưng đã ...

 • Tỷ giá sáng 27/9: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ tư liên tiếp

  - 09:13 | 27/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (27/9), trong khi tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ tư liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so ...

 • Tỷ giá sáng 26/9: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ ba liên tiếp

  - 09:06 | 26/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (26/9), trong khi tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ ba liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ổn định so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 23/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:03 | 23/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/9), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so với sáng ...

 • Tỷ giá sáng 22/9: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:32 | 22/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (22/9), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng so ...

 • Tỷ giá sáng 21/9: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:07 | 21/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (21/9), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau 5 phiên tăng liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít thay đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 19/9: Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng

  - 09:52 | 19/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/9), trong khi tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng ít thay đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 16/9: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ ba liên tiếp

  - 09:16 | 16/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (16/9), trong khi tỷ giá trung tâm có phiên tăng thứ ba liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 15/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

  - 09:10 | 15/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (15/9), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng nhẹ so với cuối phiên trước và tăng mạnh ...

 • Tỷ giá sáng 14/9: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:09 | 14/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (14/9), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau ba phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng ...

 • Tỷ giá sáng 13/9: Tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ ba liên tiếp

  - 09:17 | 13/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (13/9), trong khi tỷ giá trung tâm có phiên giảm thứ ba liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm ...

 • Tỷ giá sáng 12/9: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

  - 09:23 | 12/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (12/9), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 9/9: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:09 | 09/09/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 8h30 sáng nay (9/9), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng ...

    Trước         Sau