• Tỷ giá sáng 27/1: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng

  - 08:51 | 27/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 8h30 sáng nay (27/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng thì giá mua - bán bạc xanh nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 19/1: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại

  - 09:53 | 19/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/1), trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ trở lại sau hai phiên tăng trước đó thì giá mua - bán bạc xanh nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh tăng so với cuối phiên ...

 • Tỷ giá sáng 18/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 3 đồng

  - 09:29 | 18/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (18/1), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 3 đồng thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ổn định so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 17/1: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

  - 09:09 | 17/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng giảm nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 16/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 1 đồng

  - 09:44 | 16/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (16/1), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 13/1: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm

  - 09:29 | 13/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (13/1), trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với ...

 • Tỷ giá sáng 12/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 1 đồng

  - 09:36 | 12/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (12/1), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 1 đồng thì giá mua - bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 11/1: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng

  - 10:01 | 11/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (11/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 10/1: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng

  - 09:14 | 10/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (10/1), trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng sau phiên đi ngang trước đó thì giá mua - bán bạc xanh nhiều ngân hàng không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã ...

 • Tỷ giá sáng 9/1: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 10:01 | 09/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (9/1), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau khi tăng nhẹ 2 đồng ở phiên trước thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã được điều chỉnh giảm so ...

 • Tỷ giá sáng 6/1: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng

  - 09:15 | 06/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (6/1), trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng sau phiên đi ngang thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã được điều chỉnh tăng so với cuối phiên ...

 • Tỷ giá sáng 5/1: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:09 | 05/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (5/1), trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang sau ba phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã được điều chỉnh tăng so với cuối phiên ...

 • Tỷ giá sáng 4/1: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 3 đồng

  - 09:05 | 04/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (4/1), trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm nhẹ 3 đồng thì giá mua - bán bạc xanh tại các ngân hàng có tăng, có giảm so với cuối phiên trước nhưng đã giảm ...

 • Tỷ giá sáng 3/1: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng

  - 09:26 | 03/01/2023

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (3/1), trong khi tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 6 đồng thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã tăng so với cuối phiên trước.

 • Tỷ giá sáng 30/12: Tỷ giá trung tâm đi ngang

  - 09:19 | 30/12/2022

  Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (30/12), trong khi tỷ giá trung tâm đã có phiên đi ngang sau 12 phiên giảm liên tiếp thì giá mua - bán bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm so với cuối ...

    Trước         Sau