• “Bàn ăn xanh” cho người Việt

    - 08:29 | 03/12/2022

    Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã ký kết với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện dự án xây dựng chuỗi liên kết (dự án “Bàn ăn xanh”).

    Trước         Sau