• Áp dụng giảng dạy Khóa học IFRS cho sinh viên ngành Tài chính – Kế toán

    - 15:25 | 09/04/2022

    Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2022, Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) và các trường Đại học tiến hành ký ...

  • Áp dụng IFRS: Thời điểm đã chín muồi

    - 11:00 | 04/09/2019

    NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình hướng dẫn các ngân hàng và tổ chức tài chính áp dụng IFRS; Đề xuất đối tượng, lộ trình, phương án áp dụng IFRS cho các ngân hàng và tổ chức tài ...

    Trước         Sau