• Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí

    - 08:32 | 13/01/2021

    Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện ...

    Trước         Sau