• Thêm giải pháp bảo mật, tăng an toàn trong giao dịch ngân hàng

    - 12:13 | 18/02/2021

    Việc số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, nhất là khi dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trở lại, đã kéo theo yêu cầu bảo mật thông tin, an toàn hệ ...

  • Đảm bảo bảo mật thông tin người gửi tiền

    - 10:28 | 05/10/2018

    Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng gửi tiền, BHTGVN không thu thập các thông tin liên quan đến cá nhân của người gửi tiền (số chứng minh thư, tên, ngày sinh…) mà chỉ thu thập thông tin theo mã số CIF (mã ...

    Trước         Sau