• WB: Phục hồi không đồng đều làm gia tăng bất bình đẳng

    - 10:30 | 26/03/2021

    Sau hơn một năm trải qua đại dịch COVID-19, sự phục hồi tại các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương rất không đồng đều, và điều này đã làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng, ...

  • Thuế tài sản: Băn khoăn tính hiệu quả

    - 08:00 | 13/12/2018

    Dự báo viễn cảnh phức tạp trong thực thi thuế tài sản tại Việt Nam, băn khoăn tính hiệu quả, thậm chí lo ngại có thể “mở đường” cho tham nhũng… nhiều chuyên gia tham dự Hội thảo “Khả năng áp dụng và tác động ...

    Trước         Sau