• HDBank bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

    - 10:30 | 04/05/2022

    HDBank vừa công bố nghị quyết của HĐQT bầu ông Kim Byoungho – thành viên HĐQT độc lập giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank từ ngày 29/04/2022, với kế hoạch đưa ngân hàng vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập mạnh ...

  • BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

    - 23:21 | 19/04/2019

    Ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.414.006 cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền ...

    Trước         Sau