• Gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng

    - 10:59 | 08/08/2020

    Từ 0 giờ ngày 8/8/2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được gỡ lệnh phong tỏa sau thời hạn cách ly để phòng, chống dịch Covid-19. Cũng từ thời điểm này, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức mở cửa trở lại, sẵn sàng tiếp ...

    Trước         Sau