• Ngăn chặn biến tướng tín dụng đen qua app

  - 09:46 | 23/10/2020

  Hiện không chỉ tín dụng đen, ngay cả đối với tín dụng thương mại, tín dụng tiêu dùng của một số đơn vị tổ chức đang sử dụng cho vay ngang hàng, cho vay trực tuyến, người dân hết sức thận trọng khi sử dụng ...

 • P2P Lending: Cần khung pháp lý để loại trừ biến tướng

  - 09:40 | 17/07/2019

  Trong thời gian tới, các chuyên gia kỳ vọng các quy định về P2P Lending sẽ được luật hóa cụ thể thì các mô hình cho vay online biến tướng được kiểm soát và loại bỏ, sẽ tạo điều kiện cho các mô hình cho ...

 • Biến tướng phong tục truyền thống

  - 14:00 | 09/03/2016

  Bên cạnh sự mai một, một số lễ cúng vẫn được duy trì hàng năm nhưng lại bị biến tướng, lạm dụng. Điển hình như lễ ăn trâu của bà con dân tộc Ê Đê bị biến tướng ngay cả từ tên gọi.

    Trước         Sau