• 10 tháng, bội thu ngân sách 39,8 nghìn tỷ đồng

  - 10:06 | 29/10/2019

  Theo cập nhật số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách Nhà nước duy trì ổn định, có 6/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ khá, có 3/12 khoản thu trực ...

 • 9 tháng, bội thu ngân sách ước khoảng 66,5 nghìn tỷ đồng

  - 10:38 | 28/09/2019

  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm.

 • 6 tháng, bội thu ngân sách khoảng 48,1 nghìn tỷ đồng

  - 10:17 | 28/06/2019

  Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước duy trì tiến độ, chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ... Đáng chú ý, bội thu ngân ...

 • 4 tháng, bội thu ngân sách khoảng 44,6 nghìn tỷ đồng

  - 10:34 | 29/04/2019

  Theo Tổng cục Thống kê, trong những tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước duy trì tiến độ khả quan, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ... Đáng chú ý là bội thu tiếp ...

 • Quý I/2019: Bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng

  - 10:01 | 29/03/2019

  Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, thu ngân sách quý I/2019 (đến ngày 15/3) ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng trong khi chi 254,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, quý đầu năm nay bội thu khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng.

    Trước         Sau