• Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

    - 08:58 | 19/04/2019

    Theo dự thảo Thông tư đưa ra nội dung cấm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;  Mua, ...

    Trước         Sau