• EVFTA không phải là “cây đũa thần”

    - 08:47 | 02/10/2020

    Theo nhận định của giới chuyên gia, EVFTA không phải “cây đũa thần” khi các DN không chủ động tìm hiểu và nắm bắt, biến những cơ hội tiềm tàng từ hiệp định trở thành lợi ích thiết thực. 

    Trước         Sau