• Không nên lo lắng “chảy máu chất xám”

    - 13:41 | 11/09/2019

    Chảy máu chất xám là một giả định vô căn cứ, quy việc di cư của lao động có kỹ năng nghề thành một trò chơi có tổng bằng 0, trong đó một quốc gia “giành được” nguồn chất xám “bị chảy ra” từ nước ...

    Trước         Sau