• Chỉ số giá nhà có xu hướng tăng

    - 07:37 | 02/12/2022

    Theo báo cáo của Savills, chỉ số giá nhà ở tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… đang có xu hướng tăng dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

    Trước         Sau