• Chỉ số BCI quý III đạt 81 điểm

    - 16:35 | 06/11/2018

    ​Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham (BCI) cho thấy sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong quý III. Khảo sát đã nhận được hơn 200 ...

    Trước         Sau