Đảm bảo QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả

Đảm bảo QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06, hệ thống QTDND đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với hệ thống QTDND.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động