• SCIC đã sẵn sàng trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

    - 16:06 | 05/11/2020

    Dự thảo Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến 2035 xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng ...

    Trước         Sau