• Diễn đàn trao đổi áp dụng IFRS tại Việt Nam

    - 16:18 | 25/05/2022

    Ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Diễn đàn trao đổi về áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính ...

    Trước         Sau